Truy cập nội dung luôn

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự