Truy cập nội dung luôn

Triển khai các giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất, chế biến nông sản

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1086/UBND-CNN về triển khai các giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất, chế biến nông sản.

Chi tiết xem tại File đính kèm