Truy cập nội dung luôn

Triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1146/UBND-KGVX về triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Xem chi tiết file đính kèm