Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2964/UBND-KGVX về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chi tiết xem tại File đính kèm