Truy cập nội dung luôn

Xây dựng phương án xử lý nhiệt đối với nguồn thức ăn không dùng hết của các bếp ăn tập thể

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự