Truy cập nội dung luôn

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

27-03-2020

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1011/UBND-KGVX về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19

26-03-2020

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 968/UBND-NC về tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để góp phần phòng, chống dịch Covid - 19

26-03-2020

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 946/UBND-KGVX về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để góp phần phòng, chống dịch Covid - 19

Hướng dẫn cách lý, theo dõi sức khỏe người đi trên các chuyến bay có trường hợp mắc covid -19 và việc xuất cảnh của người nước ngoài trong thời gian cách ly y tế

25-03-2020

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 941/UBND-KGVX về hướng dẫn cách lý, theo dõi sức khỏe người đi trên các chuyến bay có trường hợp mắc covid -19 và việc xuất cảnh của người nước ngoài trong thời gian cách ly y tế

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

25-03-2020

Ngày 24/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 930/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

24-03-2020

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 904/UBND-CNN về tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19

23-03-2020

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 890/UBND-KGVX về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19

23-03-2020

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 888/UBND-KGVX về tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện xét nghiệm Covid-19

23-03-2020

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 887/UBND-KGVX về thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20-03-2020

Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 881/UBND-KGVX về chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

20-03-2020

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 857/UBND-NC về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi

20-03-2020

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 849/UBND-TH về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Thực hiện một số nhiệm vụ công tác CCHC năm 2020

20-03-2020

Thực hiện một số nhiệm vụ công tác CCHC năm 2020

Chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp có hoạt động có hiệu quả

20-03-2020

Chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp có hoạt động có hiệu quả

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

19-03-2020

Ngày 19/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 852/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020

19-03-2020

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 839/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

Mở rộng thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

18-03-2020

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 799/UBND-KGVX về mở rộng thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm

18-03-2020

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 796/UBND-KGVX về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

18-03-2020

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 820/UBND-KGVX về hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ

18-03-2020

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 811/UBND-CNN về triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ.