Truy cập nội dung luôn

Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

03-09-2019

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

Rà soát các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

03-09-2019

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3610/UBND-TH về việc rà soát các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

30-08-2019

Ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3562/UBND-TH về chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

30-08-2019

Ngày 29/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3560/UBND-TH về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2019

29-08-2019

Ngày 27/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3527/UBND-CNN về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2019

Triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

29-08-2019

Ngày 27/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3525/UBND-CNN về triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh

Tổ chức Tết Trung thu năm 2019

29-08-2019

Ngày 27/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3520/UBND-KGVX về tổ chức Tết Trung thu năm 2019

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” tại tỉnh Thái Nguyên

28-08-2019

Ngày 26/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” tại tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9

28-08-2019

Ngày 27/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3532/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9

Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu học phí năm học 2019 - 2020

27-08-2019

Ngày 26/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3492/UBND-KT về tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức thu học phí năm học 2019 - 2020

Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

27-08-2019

Ngày 26/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3486/UBND-KGVX về thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ