Truy cập nội dung luôn

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

14-08-2019

Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3260/UBND-TH về đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

13-08-2019

Ngày 12/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 96/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên năm 2020

13-08-2019

Ngày 12/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3243/UBND-KGVX về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên năm 2020