Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

29-03-2019

Ngày 28/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1022/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Công văn về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất

27-03-2019

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 981/UBND-TH về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất.

Kiểm soát hoạt động buôn bán, giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh

27-03-2019

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 993/UBND-CNN về việc kiểm soát hoạt động buôn bán, giết mổ động vật trên địa bàn tỉnh.

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019

27-03-2019

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1004/UBND-CNN về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2019.

Triển khai công tác lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

26-03-2019

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 970/UBND-QHXD về việc triển khai công tác lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.