Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

05-08-2019

Ngày 29/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025

05-08-2019

Ngày 30/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025

Triển khai thực hiện ý kiến đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

02-08-2019

Ngày 01/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3095/UBND-CNN về triển khai thực hiện ý kiến đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã

02-08-2019

Ngày 01/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3080/UBND-KGVX về đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã

Triển khai Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16/7/2019 của Văn phòng Chính phủ

02-08-2019

Ngày 01/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3085/UBND-CNN về triển khai Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16/7/2019 của Văn phòng Chính phủ

Tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão

02-08-2019

Ngày 30/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3050/UBND-QHXD tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão.