Truy cập nội dung luôn

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp

15-02-2019

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 464/UBND-TH về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp

Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 41/TB-VPCP ngày 28/01/2019 của Văn phòng Chính phủ

14-02-2019

Ngày 12/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 421/UBND-CNN về việc triển khai thực hiện Thông báo số 41/TB-VPCP ngày 28/01/2019 của Văn phòng Chính phủ

Công văn về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

17-01-2019

Ngày 16/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 158/UBND-NC về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.