Truy cập nội dung luôn

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

15-01-2019

Ngày 14/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 124/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, nhà chung cư

15-01-2019

Ngày 15/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 148/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, nhà chung cư.

Chỉ thị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

03-01-2019

Ngày 28/12, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019.