Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08-07-2019

Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08-07-2019

Ngày 5/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 87/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

08-07-2019

Ngày 5/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2644/UBND-KGVX về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chủ động ứng phó với thiên tai trong hoạt động khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ 2019

05-07-2019

Ngày 04/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2605/UBND-CNN về chủ động ứng phó với thiên tai trong hoạt động khai thác khoáng sản trong mùa mưa lũ 2019

Giao nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

05-07-2019

Ngày 04/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2601/UBND-TH về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024

Rà soát, sắp xếp xe ô tô của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

05-07-2019

Ngày 04/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2595/UBND-KT về rà soát, sắp xếp xe ô tô của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng

04-07-2019

Ngày 03/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2582/UBND-TH về tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán xăng dầu giả, kém chất lượng

Tăng cường công tác quản lý di tích lịch sử - văn hoá nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở và trên địa bàn

04-07-2019

Ngày 02/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2556/UBND-KGVX về tăng cường công tác quản lý di tích lịch sử - văn hoá nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở và trên địa bàn.

Kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" và tôn vinh người tiêu biêu tỉnh Thái Nguyên năm 2019

03-07-2019

Ngày 26/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-BCĐ về việc tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2019.