Truy cập nội dung luôn

Công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm hại trẻ em

02-01-2019

Ngày 28/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5345/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm hại trẻ em

Công văn về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

28-12-2018

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5295/UBND-NC về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tỉnh Thái Nguyên vụ Đông Xuân 2018-2019

28-12-2018

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5304/UBND-CNN về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tỉnh Thái Nguyên vụ Đông Xuân 2018-2019

Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

11-12-2018

Ngày 06/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.