Truy cập nội dung luôn

Tổ chức rà soát, cách ly, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

17-03-2020

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 792/UBND-KGVX về tổ chức rà soát, cách ly, theo dõi sức khỏe người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

17-03-2020

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 789/UBND-KGVX về tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

16-03-2020

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 788/UBND-KGVX chuẩn bị các điều kiện tổ chức cách ly người nhập cảnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

13-03-2020

Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 780/UBND-KGVX về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

13-03-2020

Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 772/UBND-CNN về tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Tổng kết, đánh giá và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

12-03-2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 762/UBND-KGVX về tổng kết, đánh giá và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương

12-03-2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 761/UBND-KGVX về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương

Tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

12-03-2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 742/UBND-KGVX về tăng cường quản lý và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Văn bản số 1504/VP-CCHC ngày 04/3/2020 của Bộ Quốc phòng về việc thông báo Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

12-03-2020

Ngày 12/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 749/UBND-KSTTHC về thực hiện Văn bản số 1504/VP-CCHC ngày 04/3/2020 của Bộ Quốc phòng về việc thông báo Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11-03-2020

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 20/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19

11-03-2020

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 726/UBND-KGVX về thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19

Cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19

11-03-2020

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 725/UBND-KGVX về cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Hội Chè Thái Nguyên

10-03-2020

Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 19/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Hội Chè Thái Nguyên

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly y tế đối với người về từ vùng có dịch

06-03-2020

Ngày 4/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 648/UBND-KGVX về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly y tế đối với người về từ vùng có dịch.

Triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh

06-03-2020

Ngày 5/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 653/UBND-KGVX về Triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị thống nhất giải quyết sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

28-02-2020

Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 17/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị thống nhất giải quyết sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

28-02-2020

Ngày 28/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 571/UBND-NC về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng có dịch

28-02-2020

Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 553/UBND-KGVX về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng có dịch.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ

27-02-2020

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 541/UBND-KGVX về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ

Gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

26-02-2020

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 536/UBND-KGVX về gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy