Truy cập nội dung luôn

Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

28-02-2020

Ngày 28/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 571/UBND-NC về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng có dịch

28-02-2020

Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 553/UBND-KGVX về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng có dịch.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ

27-02-2020

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 541/UBND-KGVX về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ

Gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

26-02-2020

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 536/UBND-KGVX về gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

26-02-2020

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 534/UBND-KT về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 500/UBND-CNN về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

Thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 495/UBND-KGVX về thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 501/UBND-CNN về thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 507/UBND-QHXD về quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 513/UBND-CNN về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 514/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

Thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

24-02-2020

Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 484/UBND-KGVX về thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025

24-02-2020

Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 483/UBND-NC về báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025

Triển khai thực hiện quy định cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

24-02-2020

Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 478/UBND-TH về triển khai thực hiện quy định cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 36, UBND tỉnh Thái Nguyên

18-02-2020

Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 10/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 36, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi, nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

18-02-2020

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 405/UBND-CNN tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi, nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.

Khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

18-02-2020

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 404/UBND-CNN khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra)

18-02-2020

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 403/UBND-CNN tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra).

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

18-02-2020

Ngày 17/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 398/UBND-TH về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona.

Kế hoạch tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid - 19 tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên

18-02-2020

Ngày 16/2, UBND tỉnh ban hành 22/KH-UBND về tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid - 19 tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên.