Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

17-07-2019

Ngày 16/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 92/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019

Kế hoạch Triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-07-2019

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về Triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08-07-2019

Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08-07-2019

Ngày 5/7, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 87/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

08-07-2019

Ngày 5/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2644/UBND-KGVX về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ