Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 2 tháng cuối năm 2017

09-11-2017

Ngày 6/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 186/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 2 tháng cuối năm 2017

Công văn về việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên

09-11-2017

Ngày 7/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5019/UBND-CNN về việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên

Công văn về việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ

09-11-2017

Ngày 8/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5032/UBND-CNN về việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn về việc giải quyết dứt điểm khiếu nại của 05 hộ dân tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên

09-11-2017

Ngày 8/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5039/UBND-CNN về việc giải quyết dứt điểm khiếu nại của 05 hộ dân tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên

Công văn chỉ đạo giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV

06-11-2017

Ngày 03/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4982/UBND-TH về việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV.

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03-11-2017

Ngày 01/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp về đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Chi cục Thuỷ lợi thuộc Sở NN&PTNT

03-11-2017

Ngày 31/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 185/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp về đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Chi cục Thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công văn chỉ đạo đưa Cổng thông tin điện tử tỉnh do Tập đoàn Viễn thông Việt Nam phát triển vào hoạt động

03-11-2017

Ngày 02/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4968/UBND-TH về việc đưa Cổng thông tin điện tử tỉnh do Tập đoàn Viễn thông Việt Nam phát triển vào hoạt động.

Công văn về việc thay đổi hình thức tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020

03-11-2017

Ngày 01/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4958/UBND-KGVX về việc thay đổi hình thức tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII năm 2018

01-11-2017

Ngày 27/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII năm 2018.

Công văn về việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

01-11-2017

Ngày 01/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4955/UBND-NC về việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công văn chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

01-11-2017

Ngày 01/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4950/UBND-BTCD về việc chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Công văn về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán

01-11-2017

Ngày 26/10, UBND tỉnh có Công văn số 4828/UBND-KT về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 do không đủ hồ sơ quyết toán.

Công văn chỉ đạo tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường

19-09-2017

Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4027/UBND-CNN về việc tính toán thí điểm Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường.

Công văn về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đăng ký bốc mộ trong dự án di rời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

13-09-2017

Ngày 12/9, UBND tỉnh có Công văn số 3896/UBND-KGVX về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đăng ký bốc mộ trong dự án di rời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Thông báo Kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về công tác cải cách hành chính

12-09-2017

Ngày 08/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 154 /TB-UBND Kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về công tác cải cách hành chính

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại buổi làm việc với các Sở, ngành về triển khai Thông tư số 23/2013/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ

28-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 64/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại buổi làm việc với các Sở, ngành về triển khai Thông tư số 23/2013/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ.

Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1551/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Kế hoạch thực hiện Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thái Nguyên năm 2017

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về thực hiện Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai thực hiện “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”.