Truy cập nội dung luôn

Công văn về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn

18-05-2018

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1815/UBND-CNN về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn.

Công văn về việc thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

18-05-2018

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1814/UBND-CNN về việc thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị làm việc với Thường trực Thành ủy Thái Nguyên

18-05-2018

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1806/UBND-TH về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị làm việc với Thường trực Thành ủy Thái Nguyên.

Công văn triển khai thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ

17-05-2018

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1785/UBND-CNN về việc triển khai thực hiện Thông báo số 173/TB-VPVP ngày 10/5/2018 của Văn phòng Chính phủ

Công văn về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma tuý trong học đường đến năm 2020”

17-05-2018

Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1789/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma tuý trong học đường đến năm 2020”

Công văn về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị làm việc với Thường trực Thị ủy Phổ Yên

17-05-2018

Ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1791/UBND-TH về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị làm việc với Thường trực Thị ủy Phổ Yên.

Công văn về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị làm việc với Thường trực Thành ủy Sông Công

16-05-2018

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1755/UBND - TH về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị làm việc với Thường trực Thành ủy Sông Công.

Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

15-05-2018

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

Công văn chỉ đạo thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý I năm 2018

15-05-2018

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1719/UBND-TH về việc thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý I năm 2018.

Công văn đôn đốc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ, kế hoạch Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

14-05-2018

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1664/UBND-CNN về việc đôn đốc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ, kế hoạch Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Công văn chỉ đạo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017

14-05-2018

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1714/UBND-KT về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2017.

Công văn chỉ đạo tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ

14-05-2018

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1717/UBND-KT về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 20, UBND tỉnh Thái Nguyên

14-05-2018

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 73/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 20, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Công văn chỉ đạo tăng cường quản lý sử dụng rừng và đất rừng

14-05-2018

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1709/UBND-CNN về việc tăng cường quản lý sử dụng rừng và đất rừng.

Công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018

14-05-2018

Ngày 09/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1663/UBND-CNN về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 03/5/2018.

11-05-2018

Ngày 04/5, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 71/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 03/5/2018.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp Đoàn Kiểm tra các dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (đợt 2)

11-05-2018

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 70/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp Đoàn Kiểm tra các dự án đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (đợt 2).