Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên năm 2019

21-06-2019

Ngày 20/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 82/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”

21-06-2019

Ngày 19/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”

Kế hoạch “Phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 -2025”

20-06-2019

Ngày 19/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND “Phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 -2025”

Triển khai quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

18-06-2019

Ngày 18/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2305/UBND-CNN về việc triển khai quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Kế hoạch Triển khai thực hiện chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

18-06-2019

Ngày 17/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND Triển khai thực hiện chương trình hành động Quốc gia Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên