Truy cập nội dung luôn

Triển khai một số nội dung Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Chính phủ

21-05-2019

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1816/UBND-CNN về Triển khai một số nội dung Nghị định số 129/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá

21-05-2019

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1808/UBND-KGVX về tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

Kế hoạch về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

16-05-2019

Ngày 13/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh

16-05-2019

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1745/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

16-05-2019

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1742/UBND-CNN về tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.