Truy cập nội dung luôn

Giải quyết tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài

16-05-2019

Ngày 13/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1735/UBND-BTCD về giải quyết tình trạng công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài.