Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11-03-2020

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 20/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19

11-03-2020

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 725/UBND-KGVX về cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19

11-03-2020

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 726/UBND-KGVX về thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Hội Chè Thái Nguyên

10-03-2020

Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 19/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Hội Chè Thái Nguyên

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly y tế đối với người về từ vùng có dịch

06-03-2020

Ngày 4/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 648/UBND-KGVX về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly y tế đối với người về từ vùng có dịch.

Triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh

06-03-2020

Ngày 5/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 653/UBND-KGVX về Triển khai Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị thống nhất giải quyết sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

28-02-2020

Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 17/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị thống nhất giải quyết sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

28-02-2020

Ngày 28/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 571/UBND-NC về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng có dịch

28-02-2020

Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 553/UBND-KGVX về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng có dịch.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ

27-02-2020

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 541/UBND-KGVX về báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

26-02-2020

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 534/UBND-KT về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

26-02-2020

Ngày 26/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 536/UBND-KGVX về gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy

Thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 495/UBND-KGVX về thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 500/UBND-CNN về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 501/UBND-CNN về thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 507/UBND-QHXD về quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 513/UBND-CNN về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 514/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

Triển khai thực hiện quy định cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

24-02-2020

Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 478/UBND-TH về triển khai thực hiện quy định cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025

24-02-2020

Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 483/UBND-NC về báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025