Truy cập nội dung luôn

Công văn số 376/SCT-CNNL ngày 04/3/2021 về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021

Ngày 04/3/2021, Sở Công thương đã ban hành văn bản về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 


thainguyen.gov.vn