Truy cập nội dung luôn

Danh sách đề nghị Danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 năm 2020

Danh sách những người đủ điều kiện gửi hồ sơ xét tặng lên Hội đồng cấp Nhà nước xét, trình Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 năm 2020.

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn