Truy cập nội dung luôn

Danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ

 

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên:

1. Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Thái Nguyên

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cao Ngạn, xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường

Địa chỉ: Ngã 3 Khuôn Ngàn, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên;

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Điện thoại: 0208.3657937                Fax: 0208.3752200 Email: donretn@vnn.vn

Nguồn: thainguyen.gov.vn