Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

 

Hội đồng mua sắm tập trung tài sản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019, như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Công nghệ thông tin H3T.

+ Địa chỉ: Tổ 01, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2. Giá trúng thầu: 950.450.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.)

3. Chi tiết nội dung: Quyết định số 196/QĐ-HĐMS ngày 01/8/2019 kèm theo

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

6. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu: Không có

(Chi tiết Quyết định số 196/QĐ-HĐMS ngày 01/8/2019 xem tại đây)

Nguồn: thainguyen.gov.vn