Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất san lấp tại các xóm: Ao Sen, Mới, Hòa Bắc, Đức Hòa, xã Thịnh Đức và tổ 12, tổ 27, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên

 

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Số TT

Tên loại khoáng sản

Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Kết quả

Giá trúng đấu giá

1

Đất san lấp

Khu vực đất làm vật liệu san lấp tại các xóm: Ao Sen, Mới, Hòa Bắc, Đức Hòa, xã Thịnh Đức và tổ 12, tổ 27, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Công ty TNHH Tân Thịnh

Trúng đấu giá

3,6%

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ

Không

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Điện thoại: 0208.3657937                Fax: 0208.3752200 Email: donretn@vnn.vn

Nguồn: thainguyen.gov.vn