Truy cập nội dung luôn

Thông báo mời thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2019

Hội đồng mua sắm tập trung tài sản thông báo mời thầu các gói thầu: Mua sắm tập trung lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019 và Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn