Truy cập nội dung luôn

Thông báo số 25/TB-UBND ngày 08/3/2021 về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 08/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 


thainguyen.gov.vn