Truy cập nội dung luôn

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức

05-04-2019

Ngày 03/4/2019 Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 375/KH-SGTVT về việc thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải năm 2019, cụ thể như sau: