Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Thái Nguyên thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công I tại phường Bách Quang, thành phố Sông Công

Xin mời xem File đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)