Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc chuyển giao đất cho UBND huyện Võ Nhai quản lý và sử dụng tại dự án xây dựng Khu tái định cư ổn định dân cư vùng thiên tai xóm Bậu, xã Bình Long, huyện Võ Nhai Ghi chú

Xem chi tiết tại File đính kèm

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)