Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung mỏ đá vôi Trúc Mai 2, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Xem chi tiết File đính kèm tại đây

Nguồn:Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)