Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc T.X Phổ Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024

24-05-2019 22:05

Ngày 24/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) T.X  Phổ Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự đại hội có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ T.X Phổ Yên nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Uỷ ban MTTQ thị xã. Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đảm bảo an sinh xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đóng góp hơn 400 tỷ đồng, hiến trên 57ha đất các loại để xây dựng đường giao thông và các công trình công cộng khác, phục vụ cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Hằng năm, T.X Phổ Yên có trên 96% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 88,4% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa… Cùng với đó, vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 92 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 7,7 tỷ đồng. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Ủy ban MTTQ Thị xã đã phối hợp vận động xây dựng Quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” được gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 32 ngôi nhà cho người có công trên địa bàn…

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ T.X Phổ Yên tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Hằng năm có từ 85% trở lên khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; trên 90% gia đình đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 100% Ban công tác mặt trận xếp loại khá trở lên…

Đại hội cũng đã hiệp thương bầu 63 đồng chí vào Ủy ban MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ T.X Phổ Yên nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu đồng chí Ngô Trung Đình, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dan vận thị ủy giữ chức  vụ Chủ tịch. Đồng thời, Đại hội đã hiệp thương cử 16 đồng chí dự Đại hội cấp trên. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ T.X Phổ Yên đã khen thưởng cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh