Truy cập nội dung luôn

Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21-06-2020 14:36

Ngày 21/6 Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội

Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG hiện có 270 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao; nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu tiêu thụ tăng trưởng bình quân đạt 28%/năm, vượt 13% so với mục tiêu Nghị quyết; lợi nhuận đạt 35%/năm, tăng 20% so với mục tiêu của cả nhiệm kỳ; thu nhập bình quân người lao động tăng 2% so với kế hoạch; đóng góp các quỹ từ thiện, an sinh xã hội là trên 14 tỷ đồng… Công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công ty và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp 98 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Công ty sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công ty thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống công nhân lao động. Trong đó phấn đấu doanh thu và lợi nhuận hàng năm tăng 10% trở lên; đảm bảo đủ việc làm cho 100% cán bộ công nhân viên và người lao động; hàng năm 90% chi bộ trực thuộc và Đảng bộ Công ty hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển trên 100 đảng viên mới…

Đại hội cũng đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thu Hà