Truy cập nội dung luôn

5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, xuất hiện nhiều phong trào, mô hình sáng tạo

07-06-2019 16:40

 

Ngày 7/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (BCHQS) tổ chức Hội nghị Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” giai đoạn 2014 – 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ” (CVĐ), BCHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai các nội dung một các nghiêm túc, toàn diện và cụ thể. Qua 5 năm thực hiện CVĐ, đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý thưc tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đội ngũ, cán bộ, đảng viên phát huy có hiệu quả trách nhiệm nêu gương, thực hiện nói đi đôi với làm. Chất lượng các mặt công tác của BCHQS tỉnh không ngừng được nâng lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cơ quan, đơn vị dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động; tình hình chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội có nhiều chuyển biến tích cực; phát huy truyền thống đoàn kết quân – dân.

Trong quá trình thực hiện CVĐ, BCHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”; gắn nội dung giáo dục chính trị với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tiêu chí “Xứng danh bộ đội cụ Hồ” sát với đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị… Thường xuyên quan tâm định hướng, khích lệ, động viên phát huy tính tự học, tự rèn của từng cán bộ, đảng viên; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII… Qua 5 năm, xuất hiện nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, đạt hiệu quả như Phong trào “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh” của các cơ quan; Phong trào “ Ngày tự quản”, “ Giờ tự quản” của nhiều đơn vị đã phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, hội họp để đầu tư trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ, cải tạo môi trường cảnh quan đơn vị. Bên cạnh đó, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết quân – dân, BCHQS đã chỉ đạo huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân; hưởng ứng tích cực Phong trào” Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cụ thể: Tổ chức làm thủy lợi, nạo vét trên 16km kênh mương nội đồng, 25 cống thoát nước; làm mới 6km đường bê thông theo tiêu chí nông thôn mới tại các khu căn cứ chiến đấu, khu vực phòng thủ; tu bổ, nâng cấp, sửa chữa trên 50km đường giao thông nông thôn; quyên góp, ủng hộ các quỹ nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa; phụng dưỡng 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Đại diện lãnh đạo Quân khu I trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện CVĐ trong thời gian tới, BCHQS tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm CVĐ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa CVĐ; rà soát, bổ sung tiêu chí phấn đấu xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” phù hợp với đặc điểm cụ thể từng cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác xây dựng điển hình tiên tiến, biểu dương kịp thời những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo động lực và sức lan tỏa; thực hiện tốt nền nếp, chế độ công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết…

Nhân dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân đã nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh quân khu I; 17 tập thể và 17 cá nhân nhận Giấy khen của BCHQS vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu