Truy cập nội dung luôn

Vai trò của hạ tầng Khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Thái nguyên

26-07-2019 13:41

Chúng ta đều nhận thấy rõ, việc hình thành, phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế đã tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước. Thái Nguyên là một trong những mảng sáng đó.

Khu Công nghiệp Điềm Thụy, điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư 

Bắt đầu từ 2011 trở lại đây, Khu Công nghiệp (KCN) ở Thái Nguyên hình thành và phát triển rất mạnh. Sự hình thành và phát triển của các KCN gắn với sự phát triển mạnh về kinh tế- xã hội của Thái Nguyên. Bắt đầu hoạt động từ KCN Yên Bình với nhà đầu tư Samsung. Khi Samsung bước vào hoạt động và đến nay đã góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu của Thái Nguyên lên hàng chục tỷ USD, đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng ngàn tỷ đồng; giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Giờ đây Thái Nguyên có 06 KCN với tổng diện tích 1.420ha, bắt đầu với KCN Điềm Thụy (khu A) diện tích 180ha với kết cấu hạ tầng đồng bộ: Hệ thống đường giao thông, đường gom, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước thải, nhà máy xử lý nước thải, hệ thống cấp điện sản xuất, điện chiếu sáng và sinh hoạt, công viên cây xanh. Đến nay, KCN Điềm Thụy đã thu hút được 82 dự án, trong đó có 67 dự án FDI và 15 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 1 tỷ USD và gần 3.000 tỷ VND. Tính đến  hết 6 tháng đầu năm 2019, doanh số mang lại là ước khoảng hơn 450 triệu USD và gần 300 tỷ VNĐ, xuất khẩu đạt khoảng 314.5 triệu USD và nộp ngân sách nhà nước ước khoảng hơn 365 tỷ VNĐ, tạo ra gần 20.000 việc làm cho Thái Nguyên và các địa phương lân cận với thu nhập bình quân gần 8 triệu/người /tháng.

Tiếp tục những kết quả tích cực đó, Ban quản lý KCN Thái Nguyên đề xuất triển khai xây dựng hạ tầng KCN Sông Công II với diện tích 250ha trong đó - theo Quyết định 353/QQĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng hạ tầng KCN này lấy nguồn vốn từ địa phương và nguồn vận động nhà đầu tư ứng trước. Đến nay, Ban quản lý KCN Thái Nguyên đã triển khai 03 Dự án đồng thời gồm: Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II- diện tích 250ha; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) Khu công nghiệp Sông Công II và Dự án Đường 36m nối Khu công nghiệp Sông Công II với Quốc lộ 3 cũ và nút giao Sông Công

Khu Công nghiệp Điềm Thụy, Phú Bình 

1. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ GPMB Khu công nghiệp Sông Công

Khu công nghiệp Sông Công II được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 với mục tiêu: Xây dựng khu tái định cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phục vụ tái định cư cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng của dự án Khu công nghiệp Sông Công II, dự án đường 36m kết nối QL.3 với Khu công nghiệp Sông Công II và tái định cư tại chỗ. Quy mô dự án 21,74 ha, bao gồm các hạng mục: San lấp mặt bằng; xây dựng đường giao thông, bến bãi; hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước sạch và nước chữa cháy, cấp điện, cây xanh. Đến nay dự án đã thực hiện: Giai đoạn I - diện tích 6,3ha: Thực hiện công tác GPMB từ tháng 9/2017 đến nay, đã hoàn thành thống kê kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 6,3ha diện tích đất tái định cư, giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Về tiến độ thi công các gói thầu dự án được khởi công xây dựng từ tháng 5 năm 2018, hiện các gói thầu thi công đường giao thông, san nền, thoát nước mưa, nước thải cho giai đoạn I của Dự án đã thực hiện khối lượng hoàn thành đạt 95% của giai đoạn I diện tích 6,3ha, đã đủ mặt bằng để bàn giao cho 133 hộ gia đình tái định cư. Trong đó đã có 109 lô đất tái định cư đã được giao cho các hộ dân.

Giai đoạn 2 – diện tích 4,5ha: Đã tiến hành thống kê kiểm đếm với diện tích 4,5 ha, trong đó có 82 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện đã tiến hành chi trả bồi thường GPMB cho các hộ dân xong trong tháng 01/2019 với diện tích là 3,5ha tổng số tiền đã chi trả phục vụ công tác bồi thường GPMB được 26,5 tỷ đồng. Đã thực hiện xong việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công giai đoạn 2 của dự án. Tiến độ thi công các gói thầu giai đoạn 2, được khởi công từ cuối tháng 2 năm 2019. Đến nay đang triển khai thi công các hạng mục san nền và đường giao thông được khoảng 20% khối lượng. Các phần hạ tầng kỹ thuật khác đang theo tiến độ thi công phần giao thông, san nền để bàn giao tái định cư cho các hộ dân trong quý III, quý IV năm 2019.

Đối với phần diện tích còn lại, giai đoạn 3: Đang triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công và các bước tiếp theo.

 

2. Dự án đường 36m nối Khu công nghiệp Sông Công II với Quốc lộ 3 cũ và nút giao Sông Công

Dự án đầu tư xây dựng: Đường 36m nối Khu công nghiệp Sông Công II với Quốc lộ 3 cũ và nút giao Sông Công đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; UBND tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công trình tại Quyết định số 3980/QĐ-UBND ngày 21/12/2017. Dự án đã thực hiện xong việc xin thỏa thuận đấu nối Quốc lộ 3 cũ với Bộ Giao thông vận tải; hoàn thiện thủ tục xin chấp thuận thiết kế nút giao Quốc lộ 3 với Tổng cục Đường bộ; hoàn thành việc xin cấp phép thi công nút giao đấu nối với Quốc lộ 3 tại Km54+030(T)/QL3.

Về công tác GPMB: Chủ đầu tư đã phối hợp với UBND thành phố Sông Công tiến hành thống kê, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành việc bồi thường GPMB cho12,55ha đất tương ứng chiều dài 2,8km thuộc Dự án với tổng số tiền đã chi trả cho công tác GPMB là 87,1 tỷ đồng.

Tiến độ thi công các gói thầu: Dự án được khởi công tháng 7 năm 2018 đến nay đã chuyển sang giai đoạn làm lớp mặt K98 và rải cấp phối, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, vỉa hè,  điện chiếu sáng... Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết mưa nhiều gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ đào đắp nền đường của Dự án. Hiện nay, đã thực hiện được khoảng 80% khối lượng trên toàn tuyến.

Khu Công nghiệp Sông Công II Thái Nguyên

3. Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II - Diện tích 250 ha, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 353/QĐ-TTG ngày 25/03/2017. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 phê duyệt Dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II - diện tích 250ha, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện chủ trương trên, Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai công tác bồi thường GPMB, trình phê duyệt thiết kế thi công giai đoạn I của Dự án với diện tích 124ha, phê duyệt thiết kế thi công giai đoạn II của Dự án với diện tích 126ha và xây dựng kết cấu hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư vào KCN, đến nay đã đạt một số kết quả như sau:

- Về công tác Bồi thường GPMB: Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố Sông Công tiến hành bồi thường GPMB cơ bản hoàn thành cho 4 đợt với diện tích khoảng 120 ha trong đó tổng số tiền đã chi trả phục vụ công tác bồi thường GPMB được gần 600 tỷ đồng. Hiện nay, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đang tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố triển khai hoàn thành công tác thống kê đất đai, kiểm đếm tài sản trên đất và đang thực hiện niêm yết công khai để chi trả tiền bồi thường đợt 4 với diện tích khoảng 20ha. Theo kế hoạch trong quý III năm 2019 tiếp tục thực hiện bồi thường GPMB cho đợt 5 với diện tích khoảng 40ha tại các lô CN3-CN4.

Về công tác xây dựng kết cấu hạ tầng: Dự án được triển khai xây dựng trong tháng 11/2018 đến nay đã thi công xây dựng các hạng mục: San nền được khoảng 62ha; thi công  đường trục chính KCN đã triển khai thi công xong phần nền đường, ra cấp phối đá răm lớp 2, lắp đặt hệ thống thoát nước mưa, nước thải. với chiều dài khoảng 500m và thi công xong phần nền đường trục phụ KCN với tổng chiều dài 2,1km.

Cho đến nay, tiến độ và chất lượng công trình của 03 dự án trên đều đảm bảo quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu; triển khai thi công các hạng mục công trình và công tác nghiệm thu các hạng mục công trình của dự án được Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Về hiệu quả của dự án, đến nay Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã vận động thu hút được 04 doanh nghiệp đầu tư vào KCN Sông Công II với quy mô vốn đăng ký 01 tỷ USD và đang tiếp tục đàm phán với 05 tập đoàn kinh tế có dự án đầu tư vào KCN, dự kiến trong thời gian từ nay đến cuối năm 2019 sẽ thu hút được khoảng từ 200 đến 300 triệu USD. Dự kiến khi lấp đầy KCN Sông Công II sẽ thu hút vốn đầu tư quy đổi gần 1,5 tỷ USD, khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ tạo kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ USD, nhập khẩu 1,6 tỷ USD, tạo việc làm cho 20.000 lao động. Các doanh nghiệp trong KCN hoạt động ổn định sẽ nộp ngân sách từ nguồn nghĩa vụ thuế các loại khoảng 900-1.000 tỷ đồng/năm; ngoài ra góp phần tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường... của tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Sông Công nói riêng.

Có được kết quả trên, qua phân tích có một số nguyên nhân chính sau:

Thứ nhất: Thái nguyên đang đi đúng định hướng phát triển kinh tế- xã hội theo đường lối của Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và định hướng chiến lược phát triển kinh tế dài hạn tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ hai: Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và xây dựng KCN phục vụ sự phát triển, tỉnh Thái Nguyên luôn nhận được sự ủng hộ to lớn từ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

Thứ ba: Tỉnh ủy đã có chủ trương đúng, UBND tỉnh quyết liệt và sát sao trong chỉ đạo, kịp thời và thường xuyên lắng nghe và tháo gỡ kịp thời các khó khăn nảy sinh trong quá trình xây dựng và phát triển KCN.

Thứ tư: Việc xây dựng các KCN tác động rất lớn đến đời sống cư dân thuộc vùng Dự án, nhưng luôn được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhận thức chung của nhân dân được nâng lên, và khẳng định trong lợi ích riêng của cư dân có lợi ích chung và lâu dài của cả địa phương. Đây là điều rất thuận lợi.

Thứ năm: Việc xây dựng và phát triển các KCN có sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đã tạo điều kiện thuận lợi quan trọng cho suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của KCN.

Thứ sáu: Đây là điều có ý nghĩa đặc biệt, đó là sự nỗ lực cố gắng và sức sáng tạo không ngừng của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Ban Quản lý KCN. Có thể kể đến sáng kiến rất quan trọng và căn bản là việc đề xuất với lãnh đạo các cấp  từ Trung ương đến địa phương cho thực hiện cơ chế: ” Vận động ứng trước tiền thuê đất có hạ tầng nộp một lần 50 năm” và vận động có hiệu quả sự ủng hộ của các doanh nghiệp.

Với những yếu tố trên đây, sau gần chục năm và đặc biệt những năm gần đây, KCN Thái Nguyên đã có diện mạo khác hẳn. Sức thu hút của KCN là rất lớn. Sự lớn mạnh của KCN gắn chặt và lớn mạnh cùng sự phát triển đáng tự hào của kinh tế-xã hội Thái Nguyên.

Thái Nguyên luôn là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Ts Phan Mạnh Cường

                                                       Trưởng ban Quản lý các KCN Thái Nguyên