Truy cập nội dung luôn

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

30-07-2020 16:59

 

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành chương trình đề ra. Dự phiên bế mạc Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, thống nhất và bầu 11 đồng chí vào Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa mới; bầu đồng chí Bùi Thanh Hải giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Lương khóa XXIV; bầu 2 đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy là: Ngô Thành Trung và Lê Văn Quý; 1 đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và 5 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, xác định những thách thức, vấn đề đặt ra và đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội; biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết và tiến hành bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Phú Lương Khóa XXIV khẳng định: Trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, bên cạnh các điều kiện thuận lợi là cơ bản, huyện còn có những khó khăn, thách thức. Toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Sau đại hội, bên cạnh việc triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm trong văn kiện Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên từng lĩnh vực, xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ khoả mới. Cấp uỷ, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tập trung rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020; đề ra các giải pháp cụ thể, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp phải có biện pháp quyết liệt để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch; đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ quy định. Đại hội tin tưởng sâu sắc và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đã xác định; góp phần xây dựng quê hương Phú Lương giàu mạnh, văn minh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

1.  Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 10,6%.

2. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân hằng năm 3,5% trở lên.

3. Đến năm 2025 có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

4. Thu cân đối ngân sách huyện tăng bình quân hằng năm 10%.

5. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90%. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

6. Duy trì 15/15 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; đến năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi mỗi năm giảm 0,1%; giảm tỷ suất sinh thô bình quân 0,1‰.

7. Tạo việc làm mới bình quân hằng năm 1.600 lao động trở lên; đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó có văn bằng chứng chỉ đạt 32%.

8. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm cao hơn mức giảm bình quân của tỉnh.

9. Hằng năm có 90% gia đình, 80% xóm (tổ dân phố), 95% cơ quan đạt chuẩn về văn hóa.

10. Hằng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy - Thanh Hiếu