Truy cập nội dung luôn

Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019

25-07-2019 18:12

 

Sáng 25/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ Quân khu 1; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, nắm vững nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy, cụ thể hóa, phối hợp với các cơ quan, ban ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên. Tổ chức biên chế của các cơ quan quân sự địa phương ổn định, lực lượng dân quân tự vệ xây dựng đúng quy định, lực lượng dự bị động viên được quản lý sắp xếp, các đơn vị đảm bảo số lương và chất lượng chuyên nghiệp quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tổ chức tốt các lớp tập huấn cho cán bộ các cấp; chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang địa phương đã có chuyển biến tích cực, các cơ sở dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình quy định. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Kiểm lâm thực hiện tốt Nghị định 77 và Nghị định 133 của Chính phủ, sẵn sàng xử lý các tính huống xảy ra. Đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ có hiệu quả. Công tác bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt kết quả khá, đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh dân dân, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ Quân khu 1 đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua đồng thời đề nghị Bộ CHQS tỉnh cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu về công tác quân sự quốc phòng năm 2019; bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ cơ quan dân sự các cấp, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng; tập trung ra soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch năm. Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị và Nghị định số 21 của Chính phủ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm tra, rà soát đăng ký, quản lý nguồn động viên quân dân dự bị và phương tiện kỹ thuật theo đúng quy định của pháp lệnh về nguồn dự bị động viên. Tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực. Phối hợp chặt chẽ với các ngành tổ chức tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, coi trọng xây dựng thế trận lòng dân…

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ Quân khu 1 trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho UBND tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh