Truy cập nội dung luôn

Khai giảng lớp tập huấn nhóm cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2019

06-08-2019 10:47

 

Ngày 05/8, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho cộng đồng thuộc các xã, xóm được hưởng Chương trình 135 năm 2019.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 học viên đại diện cho cộng đồng; lãnh đạo tổ, nhóm; cộng tác viên giảm nghèo; người dân tộc thiểu số tiêu biểu thuộc các xã, xóm hưởng Chương trình 135 năm 2019.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đây là lớp thứ 2 được Ban Dân tộc tỉnh tổ chức để tập huấn cho cộng đồng thuộc các xã, xóm thuộc Chương trình 135; trang bị bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ giảm nghèo, nâng cao kiến thức đầu tư và kỹ năng quản lý điều hành để hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; phổ biến kiến thức, chuyển giao kỹ thuật cho cộng đồng để tiếp thu những kiến thức cơ bản về quản lý, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế địa phương đồng thời tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Các học viên sẽ được kết hợp giữa hình thức tập huấn tập trung ngắn hạn tại tỉnh và đi thực tế học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong hoặc ngoài tỉnh

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Dương Thái (Ban Dân tộc)