Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ

19-07-2019 21:31

Chiều 19-7, Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 đã kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm soát TTHC của Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2018 và 07 tháng đầu năm 2019, cụ thể: Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo được sở thực hiện đầy đủ, kịp thời. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, trong đó công bố mới 48 TTHC, bãi bỏ 16 TTHC. Các TTHC được cập nhật, tích hợp kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đồng thời niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trên website của sở theo đúng quy định. Hiện tại, Sở Khoa học và Công nghệ có 55 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở được thực hiện theo cơ chế một cửa, trong đó có 31 thủ tục đang áp dụng dịch vụ công mức độ 3. Năm 2018, sở tiếp nhận 230 hồ sơ TTHC, 07 tháng đầu năm 2019 tiếp nhận 137 hồ sơ; 100% các hồ sơ đều được giải quyết đúng và sớm hơn thời hạn, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân tới làm việc. Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong 07 tháng đầu năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. Với 24 nhiệm vụ được giao, sở đã hoàn thành đúng hạn 19 nhiệm vụ, đang thực hiện 05 nhiệm vụ; không có nhiệm vụ giao hoàn thành nhưng quá hạn.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ cần chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành và thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC; tiếp tục duy trì kết quả xếp hạng đứng đầu các sở, ngành về CCHC; quan tâm hơn đến việc bố trí cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC khang trang, hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc...

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Kim Oanh