Truy cập nội dung luôn

Thống nhất phương án giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án trên địa bàn tỉnh

20-05-2020 14:33

Sáng ngày 20/5, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB các công trình, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (QLDAGT) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó Dự án Đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến đi trùng Đại lộ Đông Tây, khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt Sông Cầu) được UBND tỉnh phê duyệt, quyết định đầu tư tại Quyết định 2187/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 với tổng mức đầu tư 966,4 tỷ đồng, tuyến đường có chiều dài 9,16km đi qua địa phận huyện Phú Bình và thị xã Phổ yên. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã triển khai thực hiện gần 70% khối lượng công việc. Hiện nay, trên địa phận huyện Phú Bình còn 28/655 hộ dân bị ảnh hưởng chưa bàn giao mặt bằng; trên địa phận thị xã Phổ Yên còn 23/517 hộ dân bị ảnh hưởng chưa bàn giao mặt bằng.

Dự án Nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà được UBND tỉnh phê duyệt, quyết định đầu tư tại Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng, tuyến đường có chiều dài 9,16km đi qua địa phận huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Tính đến thời điểm hiện tại đã triển khai thực hiện được gần 65% khối lượng công việc. Địa phận huyện Đại Từ hiện còn 06 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng và 01 hộ dân cản trở thi công; địa phận thành phố Thái nguyên mới thực hiện phương án bồi thường và chi trả được 16 hộ dân/129 hộ dân bị ảnh hưởng, chưa thể triển khai thi công do mặt bằng được giải phóng ít, không tập trung và phân tán nhiều vị trí.

Dự án Nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình được UBND tỉnh phê duyệt, quyết định đầu tư tại Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 với tổng mức đầu tư 125,37 tỷ đồng, tuyến đường có chiều dài 10,22 km nằm trên địa phận huyện Đồng Hỷ. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã triển khai thực hiện được gần 40% khối lượng công việc, hiện còn 23 hộ dân chưa đồng ý hiến đất. Theo Quyết định phê duyệt dự án, UBND huyện Đồng Hỷ có trách nhiệm vận động nhân dân dọc hai bên tuyến đường hiến đất và cây trồng trên đất, do vậy công tác GPMB cần sự đồng thuận, ủng hộ từ phía nhân dân mới có thể triển khai thực hiện được.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến, giải trình làm rõ từng nội dung liên quan đến nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt triển khai từng phần việc theo đúng chức trách nhiệm vụ và cam kết tiến độ hoàn thành.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với Dự án Đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội, công tác GPMB thuộc trách nhiệm của huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên. Do đó 2 địa phương này cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xong trong tháng 6/2020; các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ bồi thường GPMB, yêu cầu Ban QLDAGT là đầu mối tổng hợp để trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Dự án Nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà, huyện Đại Từ phải thực hiện GPMB trong tháng 5, chậm nhất phải thực hiện xong trong tháng 6/2020; thành phố Thái Nguyên phấn đấu thực hiện việc thống kê, kiểm đếm trong tháng 5, bồi thường GPMB trong tháng 6/2020. Dự án Nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình, giao huyện Đồng Hỷ nghiên cứu các phương án thích hợp, vận động người dân hiến đất để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Yêu cầu Ban QLDAGT thường xuyên tổng hợp các vấn đề vướng mắc báo cáo các cơ quan chuyên môn để giải quyết, tháo gỡ kịp thời./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm