Truy cập nội dung luôn

Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

30-05-2019 15:29

 

Sáng 30/5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, khắc phục nhược điểm của phương pháp truyền thụ một chiều; giúp học sinh phát triển một cách toàn diện. Để chuẩn bị cho Chương trình, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT),UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp huy động các nguồn lực xã hội bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên; chương trình, tài liệu giáo dục địa phương để thực hiện đổi mới Chương trình GDPT phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đến nay, Sở GD&ĐT cùng các địa phương đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ở từng cấp học. Kết quả rà soát cho thấy, cấp học mầm non cần bổ sung 861 phòng học, 1.507 bộ thiết bị tối thiểu; cấp tiểu học cần bổ sung 777 phòng học, trên 2.300 bộ thiết bị tối thiểu và gần 16.400 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi…Toàn tỉnh hiện có trên 19.000 cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; các giáo viên được phân công giảng dạy Chương trình GDPT cần được bồi dưỡng thêm trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng lớp theo lộ trình. Cùng với đó, theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, tỉnh Thái Nguyên cần sớm biên soạn, thẩm định, tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình GDPT mới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình GDPT mới tỉnh Thái Nguyên đề nghị các thành viên BCĐ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào kế hoạch triển khai Chương trình GDPT mới gửi về cơ quan thường trực là Sở GD&ĐT trước ngày 5/6/2019. Công tác biên soạn, thẩm định, tổ chức thực hiện tài liệu giáo dục địa phương là một nội dung mới và quan trọng, do vậy đồng chí đề nghị Sở GD&ĐT nghiên cứu, tham mưu sâu về lộ trình, cách thức triển khai thực hiện  trên cơ sở định hướng của Bộ GD&ĐT và nhu cầu thực tế của  tỉnh. Ngoài ra cần thành lập tổ tư vấn, tham khảo ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu về lịch sử tỉnh Thái Nguyên. Các sở, ngành liên quan xây dựng phương án cụ thể, nguồn lực để thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ, hiệu quả….

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Hiếu