Truy cập nội dung luôn

Cho ý kiến vào dự thảo khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Nguyên

30-05-2019 20:46

Chiều 30/5, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UNBD tỉnh đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến về dự thảo Quy định chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UNBD tỉnh  chủ trì Hội nghị

Quy định chi tiết cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm cụ thể hóa Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút và hỗ trợ được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, Quy định Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm các nội dung chủ yếu về chính sách hỗ trợ đầu tư gồm: Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ thực hiện “ dồn điền đổi thửa”; ưu đãi, hỗ trợ hợp tác liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ sản phẩm chương trình OCOP; hỗ trợ ứng dụng khoa học – công nghệ vào phát triên nông nghiệp an toàn hữu cơ. Và các nội dung  về nguồn vốn, trình tự, hồ sơ và thủ tục hỗ trợ. Các nội dung này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp thành dự thảo để các sở, ngành, địa phương liên quan đóng góp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham góp ý vào các nội dung như: Thời gian hỗ trợ nguồn vốn cho từng loại hình đầu tư; diện tích quy định khi dồn điền đổi thửa; điều kiện tiêu chí để hưởng chính sách; thêm cơ chế để thu hút nguồn nhân lực nông nghiệp; thời hạn đối với chính sách tín dụng; chính sách đặc thù cho vùng khó khăn; quản lý đầu ra cho sản phẩm nông sản và nhiều nội dung về chính sách đất đai.

 Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng khẳng định sự cần thiết của chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó quy định chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đang được xây dựng lần này có tác động trên phạm vi rộng nên việc xây dựng, hoàn thiện Quy định phải thực hiện cẩn thận, chu đáo để tránh những chồng chéo, bất cập. Quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh và ngành Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong lần xây dựng Quy định này là sẽ tập trung vào nền nông nghiệp sản xuất tập trung, hàng hóa, công nghệ cao, đẩy mạnh giá trị gia tăng nên quy mô để chính sách tác động trong Quy định sẽ chủ yếu là từ hình thức hợp tác xã trở lên. Vì vậy các đại biểu nên tập trung vào vấn đề này để tham gia trong những lần hội thảo, tham góp sắp tới.

Nguồn:Thainguyen.gov.vn

Đồng Hưng