Truy cập nội dung luôn

Chuẩn bị tốt các nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra

Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo. Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp thứ 7 ĐND tỉnh khóa XIII 

Kính thưa đ/c Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tọa Kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân!

Tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khoá XIII, UBND tỉnh trình 16 nội dung với 10 tờ trình (trong đó có 09 tờ trình quy phạm) và 06 báo cáo với nhiều nội dung quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Chủ toạ kỳ họp, cũng như qua các ý kiến thẩm tra các Ban HĐND tỉnh, các ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp; UBND tỉnh đã báo cáo, giải trình bằng văn bản và trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh tôi xin nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo trình tại Kỳ họp. Sau khi các vị đại biểu HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết, UBND tỉnh cam kết xây dựng các kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt các nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Thưa các đồng chí, thưa HĐND tỉnh!

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, qua đó đánh giá những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp chung, giải pháp cụ thể nhằm triển khai thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Sau nửa nhiệm kỳ, với quyết tâm và sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thái Nguyên đã khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị qua từng năm. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực có sự phát triển bứt phá; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức; diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nhân lên.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 15 nhóm chỉ tiêu, trong đó có 19 chỉ tiêu thành phần. Đến nay, đã có 18/19 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt so với tiến độ theo Nghị quyết đề ra, trong đó có 12/19 chỉ tiêu đạt vượt mang tính chất bứt phá. 01 chỉ tiêu xuất khẩu địa phương khó hoàn thành do thay đổi về cơ chế, phương pháp tính. Kết quả nổi bật như sau:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm 2016, 2017 đạt 14%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng (từ 49,4% năm 2015 đến nay đạt 60,2%), thương mại và dịch vụ được tăng cường về chất lượng và quy mô; lĩnh vực nông nghiệp đang tích cực tái cơ cấu.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 68 triệu đồng, gấp 1,3 lần năm 2015, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

- Tổng nguồn lực đầu tư tiếp tục tăng trưởng, trong 2 năm 2016, 2017 đạt trên 103 nghìn tỷ đồng (Nghị quyết Đại hội đặt ra cho cả nhiệm kỳ là 108 nghìn tỷ đồng).

- Thu ngân sách: Tăng bình quân 2 năm 2016, 2017 đạt 25,2%, năm sau cao hơn năm trước; dự ước năm 2018 sẽ tăng 16,4% so với năm 2017; các cấp, các ngành của tỉnh đang phấn đấu tăng thu, giảm chi để có thể tự cân đối thu - chi ngân sách trước năm 2020. Đây là chỉ tiêu nổi bật của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua.

- Công nghiệp có bước phát triển vượt bậc, đứng thư 7 cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 2 năm 2016, 2017 tăng 23,1% và liên tục tăng cao so với năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt 571 nghìn tỷ đồng, gấp 22,6 lần so năm 2010.

- Giá trị xuất khẩu bình quân 2 năm 2016, 2017 tăng 25,2%; năm 2017 tăng 23% đạt 23,563 tỷ USD (chiếm khoảng 11% giá trị xuất khẩu chung của cả nước); 6 tháng đầu năm 2018 đạt 13,1 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ, bằng 52,2% kế hoạch năm.

- Thái Nguyên đang tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước chuyển đổi mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quyết liệt thực hiện phát triển nông nghiệp, tập trung dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển kinh tế đồi rừng, xây dựng nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công nghệ cao, bước đầu tập trung xây dựng, bảo vệ thương hiệu. Diện tích trồng chè và sản lượng chè xanh của tỉnh đứng đầu cả nước. Đến nay, toàn tỉnh có 68/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 47,5% (bình quân cả nước đạt 32,30%), thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2018 thị xã Phổ Yên sẽ là địa phương thứ 3 của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao tiêu chí nông thôn mới.

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục, đào tạo có bước phát triển cả về mạng lưới, quy mô, loại hình; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được tăng cường; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm được tổ chức kịp thời, hiệu quả, sôi nổi và rộng khắp. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả; công tác an ninh, quốc phòng được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

- Môi trường đầu tư của tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh không ngừng được cải thiện và tăng cao, nhiều năm liên tục được xếp thứ hạng cao; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 đạt 94,04%, là một trong ba tỉnh dẫn đầu cả nước (tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Ninh Bình).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6.318 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 79.576 tỷ đồng. Có 130 dự án FDI, với vốn đăng ký gần 7,3 tỷ USD; nhiều dự án lớn, có sức lan toả cao đã được khởi công thực hiện, bước đầu có kết quả khá khả thi, được cán bộ và nhân dân đồng thuận, phấn khởi.

Thưa các đồng chí, thưa HĐND tỉnh!

Vừa qua, Thái Nguyên đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Hội nghị đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu tham dự. Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí là Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Bộ, ngành TƯ, các tỉnh, thành phố, Đại sứ các nước, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước phát biểu và tham gia thảo luận. Tại Hội nghị, tỉnh đã trao Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Biên bản ghi nhớ đầu tư cho 38 Nhà đầu tư với 50 dự án, tổng vốn đầu tư 46.785 tỷ đồng; 04 ngân hàng thương mại hỗ trợ kinh phí cho công tác an sinh xã hội của tỉnh với tổng số tiền là 12 tỷ đồng. Chiều ngày 10/7/2018, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm đồng thời có những chỉ đạo, định hướng trong việc triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, định kỳ báo cáo hàng tháng. UBND tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ của các cơ quan sau Hội nghị xúc tiến đầu tư, khẳng định những quyết tâm mới trong huy động các nguồn lực cho phát triển.

Đánh giá những khó khăn, thách thức của tỉnh, có thể thấy: Tỷ lệ dân số ở nông thôn còn chiếm khoảng 70% thể hiện tốc độ đô thị hóa của tỉnh còn chậm, không gian đô thị chật hẹp; còn nhiều xã nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn cao (9%). Việc quan tâm, hỗ trợ kết nối sản xuất giữa khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng còn nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của tỉnh, nhất là hạ tầng dịch vụ, hạ tầng du lịch. Lĩnh vực du lịch được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhưng trong những năm qua chưa có sự phát triển phù hợp, quy mô giá trị ngành du lịch chỉ chiếm 0,3% tổng sản phẩm trên địa bàn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Mặc dù thuận lợi trong phát triển nông nghiệp nhưng Thái Nguyên chưa có sản phẩm đầu đàn trong Top quốc gia.

Việc triển khai một số chương trình, dự án, công trình còn chậm, đặc biệt là việc bố trí huy động nguồn lực để thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Việc quản lý các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và đầu tư khu dân cư, khu đô thị còn yếu. Cải cách hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đạt kết quả thấp. Giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu lực hiệu quả trong điều hành, phối hợp giải quyết công việc của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa chủ động.

Để phát huy những kết quả đạt được, hạn chế những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh đã xây dựng và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm báo cáo gửi tới các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin báo cáo làm rõ thêm những nội dung nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Các cấp, các ngành, đặc biệt là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tập trung cao, nhìn nhận một cách nghiêm túc, khách quan, bao quát, thực tiễn để có tầm nhìn lớn hơn, sâu rộng hơn, dài hơi hơn trong việc hoạch định các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, triển khai các dự án, đề án, công trình trọng điểm để phát triển bền vững và tốc độ cao hơn. Yêu cầu các cấp, các ngành của tỉnh quán triệt, phấn đấu, xây dựng tỉnh nói chung và địa phương mình nói riêng đi đầu về phát triển bền vững, cả kinh tế, xã hội và môi trường.

- Các ngành, các cấp chủ động, phối hợp rà soát lại các quy hoạch chung đã được phê duyệt, cập nhật các thông tin mới, xu hướng mới, phù hợp, hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh, trước mắt là xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, theo hướng hiện đại, bền vững, có độ mở cao và có sự kết nối chặt chẽ giữa các lĩnh vực, các ngành nghề, kết nối với các tỉnh, các khu vực, tính toán đến việc kết nối quốc tế. Tăng cường đô thị hóa đồng bộ, chất lượng, việc quy hoạch đô thị hiện nay mới đang dừng lại ở tầm nhìn 20-30 năm, cần có tầm nhìn 50 năm hoặc xa hơn nữa, phù hợp với định hướng phát triển, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, quá trình hội nhập quốc tế và phát triển nhanh chóng của công nghệ 4.0, phù hợp với quy luật tự nhiên và bảo vệ môi trường; coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Phát triển trên 3 trụ cột chính mà tỉnh ta có nhiều tiềm năng, đó là phát triển công nghiệp công nghệ cao; du lịch - dịch vụ, trong đó phát triển giáo dục, đào tạo, y tế mang tầm quốc tế; và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Tập trung nghiên cứu, triển khai “Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Nguyên và vai trò của Samsung” nhằm phát huy hiệu quả, vai trò đòn bẩy của tập đoàn Samsung đối với kinh tế - xã hội của địa phương, phân tích cụ thể năng lực cạnh tranh của tỉnh được chuyển hóa như thế nào nhờ sự hiện diện của Samsung.

- Rà soát lại các đề tài, sáng kiến hay đã được công nhận, đánh giá cụ thể việc triển khai để nhân rộng; đẩy mạnh chương trình hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh và Đại học Thái Nguyên để có những kết quả phù hợp.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công, nhất là các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018; kịp thời điều chỉnh, kiên quyết cắt giảm vốn các dự án chậm triển khai thực hiện theo quy định để bổ sung cho các dự án đã giải ngân hết kế hoạch vốn, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

- Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó tập trung đẩy mạnh việc hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Công 2. Đồng thời, quan tâm, chú trọng đến tỷ lệ lấp đầy các khu cụm công nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ; chú trọng phát triển công nghiệp địa phương; ưu tiên hình thức liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp địa phương, hỗ trợ dẫn dắt các doanh nghiệp địa phương cùng phát triển.

- UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các Nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, sớm đầu tư xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đăng ký.

Khẩn trương đề xuất thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Tăng cường các giải pháp Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt chú trọng vào các điểm thành phần còn thấp.

- Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế, xây dựng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, chuyển đổi một số giống cây trồng có giá trị kinh tế cao và giá trị sản phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch; hình thành vùng sản xuất tập trung.

- Phát triển Chè Thái Nguyên theo hướng áp dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, gắn kết các vùng chè với việc phát triển du lịch và dịch vụ; tăng cường nghiên cứu, phát triển các sản phẩm từ cây chè là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung làm ngay; đẩy mạnh việc xây dựng, bảo hộ thương hiệu Trà Thái Nguyên, đưa cây chè tham gia chuỗi giá trị toàn cầu để cả thế giới biết tới, sử dụng thương hiệu Trà Thái Nguyên.

- Đầu tư phát triển hạ tầng Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc gắn với Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt ATK Định Hóa, trước mắt tập trung xây dựng tuyến đường Bắc Sơn kéo dài (đường Hồ Núi Cốc) theo đúng kế hoạch đã đề ra; chú trọng việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử quốc gia như: ATK, khu di tích lịch sử Đại đội Thanh niên xung phong 915; khu di tích Vua Lý Nam Đế, Đền Đuổm... Đồng thời tích cực khai thác những tiềm năng, thế mạnh của địa phương về du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử, tâm linh; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương theo hướng tập trung vùng. Quan tâm đào tạo, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho phát triển du lịch.

- Triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động ở vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn vào lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, nhiệm vụ trọng tâm là phải giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới mức bình quân chung cả nước.

- Huy động tốt các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo; đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn, đảm bảo đến năm 2020 có 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú.

- Đổi mới hoạt động y tế cơ sở gắn với quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chủ động xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ trong phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm; thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

- Coi trọng việc củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện vững chắc; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đạt kết quả cao theo kế hoạch đề ra.

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả với chất lượng cao đối với các chương trình, đề án về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; làm tốt công tác nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo, hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp; phòng, chống biểu tình trái phép; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các biện pháp ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông; chủ động và kịp thời giải quyết có hiệu quả đối với những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

- Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết căn bản những vấn đề xã hội bức xúc ở cơ sở; đồng thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động phương án xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ, phát sinh thành "điểm nóng" gây phức tạp về an ninh, trật tự.

- Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống đuối nước trong mùa mưa bão. Yêu cầu các ngành, địa phương không được chủ quan, thường xuyên trực, theo dõi, dự báo để có phương án kịp thời, kiên quyết giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Thưa Chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Nhân kỳ họp này, UBND tỉnh trân trọng đề nghị HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên, các vị đại biểu HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thông qua giám sát để tham gia ý kiến trực tiếp, kịp thời với các cấp, các ngành, với UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện cao nhất các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra.

Kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và nhân dân tỉnh Thái Nguyên sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự (tổng hợp)