Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2018

 

Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo tổ chức Diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2018 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh để chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu 1 có Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị bồi dưỡng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh nhấn mạnh: Xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, được tiến hành ngay từ thời bình của các cấp, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, diễn tập hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ là nội dung quan trọng nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các cơ quan, ban, ngành trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tác chiến, phòng thủ địa phương; là bước kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, trình độ tổ chức chỉ huy và hiệp đồng của cán bộ các cấp và khả năng huy động tiềm lực của địa phương trong xử trí các tình huống về quốc phòng an ninh. Quán triệt Chỉ thị diễn tập của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018, với tinh thần tích cực, chủ động, bảo đảm làm tốt công tác chuẩn bị, đến nay các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã bước đầu chuẩn bị mọi mặt theo yêu cầu đặt ra của nhiệm vụ diễn tập. Trong đó, việc tổ chức bồi dưỡng diễn tập KVPT tỉnh cho các thành phần tham gia diễn tập là hết sức cần thiết. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt tập huấn, bồi dưỡng; đề cao trách nhiệm trong lĩnh hội kiến thức, chủ động nghiên cứu, vận dụng sát, đúng thực tế của địa phương và chức năng, nhiệm vụ của từng cương vị công tác, từng cơ quan, đơn vị cụ thể; từng cá nhân, đơn vị cần chủ động làm tốt việc chuẩn bị nội dung diễn tập đúng tiến độ đã được Ban Chỉ đạo diễn tập của tỉnh xác định.

Tại Hội nghị, sau khi công bố các quyết định thành lập BCĐ, cơ quan BCĐ, Đoàn Đạo diễn diễn tập, các đại biểu nghe thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 thông tin khái quát tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước; phương hướng, biện pháp để ổn định tình hình an ninh; nghe quán triệt tổ chức biên chế Sư đoàn Bộ binh cơ giới; thứ tự nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Quân khu 1 cũng đã bồi dưỡng trực tiếp cho từng thành phần tham gia diễn tập về số lượng và quy cách soạn thảo hệ thống văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân Huy