Truy cập nội dung luôn

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối thoại trực tuyến: Nỗ lực cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp

 

Xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp đang là vấn đề được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đối với tỉnh Thái Nguyên thực tế đã có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả được thực hiện, trong đó có việc thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân và doanh nghiệp nhằm giải đáp các chủ trương chính sách của tỉnh và nhiều ý kiến được ghi nhận và chuyển tới các cơ quan chức năng.

Nhằm tiếp tục gắn kết hơn nữa giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, Cổng Thông tin điện tử Thái Nguyên tiếp tục thực hiện chuyên mục Đối thoại giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp. Thông qua chương trình, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên sẽ trực tiếp đối thoại với người dân và doanh nghiệp về các vấn đề được các tổ chức và nhân dân quan tâm.

Thực hiện chương trình này, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ đối thoại với người dân và doanh nghiệp về vấn đề: Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chương trình đang được thực hiện trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ thainguyen.gov.vn. Quý vị quan tâm có thể gửi câu hỏi cho Chủ tịch UBND tỉnh tại địa chỉ portal@thainguyen.gov.vn. hoặc số điện thoại 0208.3751.789.

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhận lời tham gia chương trình. 

BTV Thu Hà: Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên liên tục nằm trong top 10 các tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cao. Được đánh giá là một trong các tỉnh, thành phố đã tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đây là sự nỗ lực rất lớn của tỉnh. Vậy trong năm 2018 và các năm tiếp theo, tỉnh Thái Nguyên đã và sẽ có giải pháp gì để tiếp tục giữ vững và nâng cao chỉ số PCI? Thưa đồng chí!

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Kết quả nổi bật của tỉnh Thái Nguyên năm 2017, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, kinh tế tăng trưởng nhanh, cao gấp gần 2 lần cả nước, giá trị toàn ngành công nghiệp cao, luôn luôn trong top 10 tỉnh có kinh tế công nghiệp đứng đầu cả nước. Thái Nguyên hiện nay đứng thứ 7 về giá trị sản xuất công nghiệp, vượt chỉ tiêu về thu ngân sách Chính phủ giao. Đây là sự nỗ lực của cả Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Kinh tế tăng trưởng, đời sống của người dân tăng lên cả về vật chất và tinh thần, tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh. Chúng ta chăm lo phát triển kinh tế là trung tâm nhưng cũng luôn quan tâm đến thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo.

Có thể nói sự phát triển của Thái Nguyên tương đối đồng đều và bền vững. Có được sự phát triển toàn diện và bền vững như trên chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta phải luôn luôn đề cao năng lực cạnh tranh, đây là một trong những chỉ số đánh giá năng lực điều hành của chính quyền và đánh giá thái độ phục vụ của Chính quyền đối với doanh nghiệp. Thực tế kinh nghiệm ở các địa phương cho thấy, ngoài việc nâng cao chỉ số PCI chúng ta cần quan tâm đến Chỉ số cải cách hành chính Par Index, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI. Chúng ta cần quan tâm toàn diện đến các yếu tố để phát triển, trong đó có chỉ số PCI. Như chúng ta đã biết 03 năm liên tục gần đây thái Nguyên đã đứng trong top 10 các tỉnh thành về chỉ số PCI, để có được thứ hạng đó có sự nỗ lực rất lớn trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Chúng ta muốn tiếp tục phát triển theo hướng mà Trung ương và Chính phủ yêu cầu, nhân dân, doanh nghiệp mong đợi, chúng ta phải luôn quan tâm đến năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính. Chúng tôi cho rằng việc nâng cao các chỉ số PCI và cải thiện chỉ số Par Index, PAPI không chỉ là mong đợi của người dân và doanh nghiệp mà đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với chính quyền địa phương. Nếu như chúng ta không đầu tư, không chăm lo, không có yêu cầu cao để thực hiện các chỉ số chúng ta sẽ bị tụt hậu và Thái Nguyên phát triển không tương xứng so với một tỉnh trung tâm vùng, càng không thể phát huy được lợi thế để phát triển của một tỉnh được đã được xác định là tỉnh nằm trong vùng Thủ đô Hà Nội. Với tất cả sự mong đợi, yêu cầu chúng ta tiếp tục có những giải pháp cơ bản nhằm tổ chức thực hiện thành công, có hiệu quả các giải pháp thì chúng ta mới có thể đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu lớn mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Tỉnh rất quan tâm trước yêu cầu của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đối với sự tiến bộ của Chính quyền địa phương trong việc kiến tạo liêm chính phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp.

Năm 2017, Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên (GRDP) đạt 12,75%, vượt 0,75% so với kế hoạch; Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng, vượt 10 triệu đồng so với kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 571.425 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm trước, vượt 1,5% so với kế hoạch; Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 23,5 tỷ USD, tăng 23,4% so với năm trước, bằng 112% kế hoạch; Thu ngân sách đạt 12.643 tỷ đồng, vượt 40,3% so với kế hoạch; Số lao động được tạo việc làm mới đạt 21,4 nghìn lao đồng, bằng 142,8% so với kế hoạch; Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 9%, giảm 2,21% so với năm 2016.


Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh triển khai các nhiệm vụ công tác

BTV Thu Hà: Để hỗ trợ doanh nghiệp Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như: Hỗ trợ pháp lý, đào tạo, ứng dụng khoa học, sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, nhà ở xã hội, tín dụng, khởi nghiệp... Tỉnh Thái Nguyên đã cụ thể hóa được những chính sách đó vào thực tiễn và triển khai đến cộng đồng doanh nghiệp như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm đến “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” mà Chính phủ đang yêu cầu đối với chính quyền địa phương. Tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng rất tích cực và kịp thời, chúng tôi thường xuyên có những văn bản chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, các địa phương, đặc biệt là đội ngũ công chức nêu cao đạo đức công vụ, đề cao sự giúp đỡ, đồng hành để doanh nghiệp có môi trường đầu tư thuận lợi nhất. Hiệp hội doanh nghiệp Thái Nguyên cũng có thái độ rất hăng hái, bên cạnh sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, Hiệp hội cũng đề cao tính cộng đồng và thường xuyên có đề nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương. Chúng tôi cũng tích cực gặp gỡ trao đổi để cung cấp thông tin đồng thời cũng trao đổi những giải pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp có điều kiện đầu tư phát triển. Có 3 lĩnh vực mà chúng tôi quan tâm: Thứ nhất là chính sách có liên quan đến đất đai; thứ hai là các chính sách có liên quan đến nguồn vốn, tài chính tín dụng và thứ ba là chính sách có liên quan đến thông tin truyền thông để kết nối cung cầu tạo thị trường nhằm tiêu thụ sản phẩm cho chính doanh nghiệp. Thái Nguyên cũng căn cứ vào thực tiễn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế của Thái Nguyên. Chúng tôi hết sức chú ý đầu tư cơ sở hạ tầng, coi đây là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng để đầu tư phát triển. Bên cạnh quan tâm hạ tầng cơ sở trong đó có giao thông, điện, nước, viễn thông, các hạ tầng kỹ thuật khác nhằm thu hút và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thì chúng tôi cũng quan tâm đến trợ giúp pháp lý. Các ngành có liên quan đến các yếu tố pháp lý thì chúng tôi thường xuyên có chỉ đạo nhằm giúp đỡ cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, giảm các chi phí trung gian, giảm chi phí thời gian để giúp doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn lực bình đẳng để đầu tư phát triển. Hiện nay, Thái Nguyên cũng đang là tỉnh có doanh nghiệp FDI  đang phát triển rất mạnh, 92% trong tổng giá trị công nghiệp do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tạo nên, cho nên chúng tôi cũng rất quan tâm việc tạo sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực cho các doanh nghiệp có cơ hội đầu tư.

Nói đến vai trò Hiệp hội doanh nghiệp chúng tôi đề cao uy tín cũng như thương hiệu của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nhân do cộng đồng doanh nghiệp suy tôn bầu ra. Chúng tôi luôn lắng nghe và cũng thể hiện thái độ tôn trọng đối với Hiệp hội doanh nghiệp, dù ý kiến đó bằng văn bản hay trực tiếp chúng tôi cũng đều phân công trả lời. Chúng tôi đánh giá nếu chúng ta giải quyết tốt mối quan hệ giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp mà đại diện của họ là Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh do ông Nguyễn Văn Thời làm Chủ tịch, bên cạnh đó còn có có Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hội doanh nghiệp nữ và Hội doanh nghiệp trẻ, tất cả các tổ chức đó đều được chúng tôi tôn trọng, thậm chí định kỳ thường xuyên giao lưu thông qua hội thảo, hội nghị, xúc tiến đầu tư, kể cả các hoạt động có liên quan đến sinh hoạt của hiệp hội doanh nghiệp như thể thao, hay cuối tuần, đầu tuần có gặp gỡ, trao đổi. Chúng tôi cũng quan tâm đến kinh nghiệm của các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, các tỉnh có kinh nghiệm trong gặp gỡ kết nối giữa doanh nghiệp với người đại diện của các cơ quan, chính quyền địa phương. Chúng tôi khẳng định “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” cần được cụ thể hóa, chúng ta không phải chỉ theo kiểu phong trào mà cần phải nâng cao nhận thức toàn diện trong các cấp. Vấn đề đề cao lợi ích của người dân, lợi ích của doanh nghiệp cần phải được gắn kết với lợi ích của nhà nước và lợi ích của người dân và lợi ích của nhà đầu tư. Ở đây tôi muốn nói đến là đạo đức công vụ của các cán bộ mà được đề án vị trí việc làm xác định trong các khâu có liên quan đến giải quyết các nhu cầu của doanh nghiệp thì chúng ta cần phải được nhận thức đầy đủ, vừa nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ nhưng đồng thời nâng cao được trình độ, chuyên môn năng lực giải quyết những vấn đề có liên quan đến nhu cầu mà doanh nghiệp đòi hỏi về pháp lý, đất đai, về môi trường, về ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tối đa các chi phí trung gian, chi phí thời gian; làm thế nào mà tiện ích, thuận tiện, minh bạch trong khâu giải quyết chính sách cho doanh nghiệp, người dân phải đi vào thực tiễn đời sống; làm sao để doanh nghiệp bớt đi sự phàn nàn đối với các cơ quan nhà nước.

Chúng ta phải tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, quan tâm nhiều hơn nữa đến doanh nghiệp một cách thực sự, có như vậy thì hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, giá trị kinh tế, lợi ích xã hội mới được nâng lên. Tôi cũng mong rằng khi nói đến đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp chúng ta cần có cuộc trao đổi sâu sắc hơn nữa ở tỉnh, ở các ngành của tỉnh, các huyện, thành phố thị xã và xã, phường, thị trấn, đồng hành như thế nào, giúp đỡ doanh nghiệp như thế nào. Nhân đây cũng phải nói muốn đồng hành giúp đỡ doanh nghiệp thì ngược lại doanh nghiệp cũng phải có nhiều cố gắng. Chúng ta phải yêu cầu các doanh nhân, doanh nghiệp phải đề cao tinh thần thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh, năng lực cạnh tranh, làm thế nào chiến thắng ngay trên sân nhà. Muốn vậy các doanh nghiệp, doanh nhân phải nâng cao năng lực, kể cả hiệu quả quản trị doanh nghiệp, kể cả trong quản lý sản xuất, chiến lược đầu tư, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng nhân lực. Cái này đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải cố gắng muốn chiến thắng, muốn cạnh tranh tốt, muốn nâng cao được giá trị, muốn có sản phẩm bán ra thị trường thì rõ ràng doanh nghiệp phải có sự cải thiện, cải tiến rõ nét. Muốn yêu cầu chính quyền địa phương đồng hành giúp đỡ thì  bản thân doanh nghiệp cũng phải tích cực đề xuất, chống tư tưởng ỷ lại trông chờ. Nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, không những đỏi hỏi rất lớn của chính quyền địa phương mà đòi hỏi cao của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tôi cũng muốn nhấn mạnh là chính quyền không chỉ ưu tiên doanh nghiệp FDI mà chính quyền còn quan tâm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp địa phương. 

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển (ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm Nhà máy Mani Phổ Yên)

BTV Thu Hà: Được biết, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như: Thông tin thị trường; tư vấn pháp lý; dịch vụ tuyển dụng và giới thiệu việc làm; đào tạo, tập huấn, phổ biến chính sách mới; hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu sản phẩm và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh... Vậy nhưng theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016 thấp. Tỉnh đã giải quyết vấn đề này như thế nào?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá PCI của tỉnh qua nhiều chỉ số, thế nhưng sự chưa hài lòng và sự đánh giá chưa cao đối với một số nội dung vừa nêu là đúng với tình hình thực tế. Chúng ta phải thừa nhận rằng bên cạnh sự cố gắng nâng cao năng lực và chỉ số PCI thì cũng có nhiều nội dung làm chưa tốt, ví dụ như việc trả lời và giải quyết những công việc của doanh nghiệp và người dân liên quan đến một số cơ quan là chưa đạt được yêu cầu cao cả về chất lượng, thời gian và thái độ phục vụ. Còn có những chính sách khi Trung ương ban hành, tỉnh chỉ đạo thực hiện nhưng còn có những ngành, lĩnh vực, địa phương chậm triển khai, chậm hướng dẫn và thiếu giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm những vấn đề thiết thực, cụ thể cần chúng ta phải giải quyết. Chúng tôi thấy doanh nghiệp đòi hỏi là đúng, cách khắc phục của chúng ta là phải kiểm điểm lại những khâu, những mặt còn yếu kém, ví dụ như chất lượng giải quyết của một cửa, một cửa liên thông của chúng ta chưa đồng đều. TP Thái Nguyên, TP Sông Công và một số địa phương có những tiến bộ, có những dịch vụ hành chính công ở mức độ 4, nhưng còn nhiều địa phương chưa làm tốt. Nói đến một cửa, một cửa liên thông nhưng thực chất phải đi đến nhiều cửa, thậm chí rất mất nhiều thời gian và chất lượng giải quyết chưa đáp ứng được yêu cầu cao của doanh nghiệp.

Về vấn đề này chúng ta phải khắc phục, trong khi chúng ta chưa có Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, chúng ta phải tiếp tục cải tiến thực hiện tốt hơn chất lượng công việc ở một cửa, một cửa liên thông. Thứ hai, chúng ta phải có những cán bộ có năng lực, có những người tài làm ở những bộ phận giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp, người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh, minh bạch, thuận tiện, chuẩn xác, liên thông từ huyện đến tận xã. Muốn làm như vậy chúng ta phải đầu tư toàn diện về con người và hạ tầng, đặc biệt phải đầu tư trọng điểm, trọng tâm. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng trợ giúp pháp lý một số chính sách đối với doanh nghiệp chúng ta còn làm chưa tốt; hình ảnh của người công chức, người lao động trong các cơ quan công quyền, tạo hình ảnh đẹp, đề cao tính phục vụ. Ví dụ doanh nghiệp muốn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch thế nhưng hướng dẫn của cơ quan nhà nước còn rất thiếu. Việc hướng dẫn về pháp lý phải là Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, về đất đai môi trường phải là Sở Tài nguyên và Môi trường, về công nghệ thông tin phải là Sở Thông tin và Truyền thông, nói về vấn đề nông nghiệp phải là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Những điểm yếu, điểm làm chưa tốt thì có nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân khách quan nhưng chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận là có những yếu tố chủ quan. Ở đây chúng ta phải khẳng định yếu tố con người, phải nâng cao nhận thức từ cán bộ người đứng đầu cho đến đội ngũ nhân viên, vấn đề này năm 2018 phải quan tâm nhiều hơn nữa. Thái Nguyên hiện nay đứng thứ 7 PCI, muốn nâng lên hạng nữa thì những điểm yếu doanh nghiệp vừa nêu là những điểm cần được tháo gỡ giải quyết.


Năm 2017, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định chủ trương đầu tư cho 69 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 4.340 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 15 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 116,3 triệu USD. Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 766 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 4.495 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 5.955 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 66 nghìn tỷ đồng; 716 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 141 nghìn tỷ đồng; 126 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 7,3 tỷ USD.

Năm 2017, công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh (ảnh: Nhà máy Bokwang Vina tại KCN Điềm Thụy)

BTV Thu Hà: Năm 2016 chỉ số cải cách hành chính (CCHC) PAR INDEX của Thái Nguyên xếp thứ 54/63 tỉnh, thành phố, giảm so với năm trước. Xin đồng chí cho biết đâu là nguyên nhân dẫn đến chỉ số PAR INDEX năm 2016 của tỉnh thấp? Trong thời gian tới, tỉnh có giải pháp gì để cải thiện chỉ số này để nâng hạng và được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao trong CCHC?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Có một thực trạng là chỉ số PCI đứng thứ 7, PAPI đứng thứ 19, nhưng chỉ số PAR INDEX qua chấm điểm năm 2016 tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 54. Đây là một số liệu không vui đối với tỉnh, bộc lộ bất cập trong phát triển. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chỉ số này thấp, chúng tôi đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân tích nguyên nhân, giao nhiệm vụ; xác định điểm mạnh, điểm yếu có giải pháp cụ thể; các ngành, các cơ quan đã nhận trách nhiệm. Ở đây có 3 nguyên nhân chính:

Thứ nhất là sự quan tâm của cả hệ thống từ chính quyền tỉnh đến chính quyền cấp huyện, xã, phường thị trấn chưa đồng đều thậm chí còn xem nhẹ, chưa đầu tư, chưa dành nhiều thời gian, có cấp còn chưa dành nhiều kinh phí cho CCHC, làm kìm hãm sự phát triển. Trên thực tế, chưa vinh danh, suy tôn con người, sáng kiến CCHC, nhiều sáng kiến CCHC chưa được tập hợp, vinh danh, đề cao; nên không tạo được điểm đột phá. Năm 2017, tỉnh có khá nhiều sáng kiến CCHC vì chúng ta đã xác định được điểm yếu.

Thứ hai, việc ứng dụng CNTT trong giải quyết các công việc liên quan còn hạn chế. Nhiều cơ quan, cấp cơ sở, cấp huyện chưa ứng dụng mạnh mẽ CNTT, kể cả trong triển khai các loại văn bản và công việc. Vì vậy gây tốn kém về thời gian, gây trì trệ, làm cho sự minh bạch công khai không được tốt.

Thứ ba là việc chậm xây dựng đề án vị trí việc làm ở một số cơ quan, đơn vị. Do đó chưa nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy; biên chế cồng kềnh, công tác cán bộ chưa thực sự làm tốt. Đề án vị trí việc làm rất quan trọng, bắt buộc con người phải vận hành theo cơ chế liên thông, tiên tiến, nếu ai đó trì trệ thì sẽ bị loại khỏi bộ máy. Đó chính là công tác tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết TW 6, tinh giảm biên chế nhưng phải nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý nhà nước.

Năm 2017, Ban chỉ đạo CCHC của tỉnh đã nghiêm túc đánh giá. Tôi tin tưởng rằng năm 2018 sẽ có cải thiện. Tuy nhiên năm nay, Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về CCHC mới có thay đổi về cách đánh giá. Tuần tới sẽ có hội nghị khu vực phía Bắc tại Thái Nguyên, sẽ đánh giá lại thực trạng CCHC. Chúng ta sẽ đề ra những giải pháp cụ thể, tỉnh Thái Nguyên sẽ có những ý kiến đóng góp với hội nghị này.

Tôi tin rằng với tinh thần nhận thức đúng về CCHC, phù hợp với thực tiễn, có căn cứ pháp lý, chắc chắn chúng ta sẽ cải thiện chỉ số CCHC. Đây là điều bắt buộc nhưng vấn đề quan trọng phải cải cách như thế nào để hiệu quả nhất, đỡ tốn kém, phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Thái Nguyên với 180 xã, phường thị trấn, trong đó có 36 xã khó khăn; với 2 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện. CCHC phải xuất phát từ thực tế; cần phải phát huy cao độ lợi thế của tỉnh là trung tâm giáo dục, với các viện nghiên cứu, các trường Đại học, có hạ tầng tốt hơn các tỉnh miền núi vùng cao thì việc CCHC có cơ sở, có lợi thế. Cuối cùng vẫn là ý chí, năng lực của con người. Khi nói đến điểm yếu của năm 2016 thì chúng ta coi đây như là bài học chung để bước vào năm 2018, năm bản lề để chúng ta có đột phá.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 BTV Thu Hà: Một trong những nguyên nhân dẫn đến Chỉ số CCHC của tỉnh thấp là do các sở, ban, ngành, đơn vị chưa quan tâm đúng mức, kịp thời trong công tác CCHC. Vậy tỉnh có sự chỉ đạo cụ thể như thế nào để gắn trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong công tác này? Và biện pháp xử lý đối với những sở, ngành, địa phương không thực hiện tốt công tác CCHC?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: UBND tỉnh Thái Nguyên quán triệt đến các sở, ngành, địa phương, UBND các huyện, thành phố, thị xã coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Trong tất cả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh, kế hoạch điều hành thực hiện của UBND tỉnh đều coi trọng công tác cải cách hành chính là giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh đã phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của tỉnh và giao nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số cải cách hành chính như: Sở Thông tin Truyền thông khắc phục về hạ tầng, cơ sở dữ liệu, tỉnh đang chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trực tuyến từ tỉnh đến xã. Sở Khoa học Công nghệ phải quan tâm đến năng lực vận hành công nghệ đối với chính quyền cấp xã và tổ chức thực hiện ISO trong hành chính. Sở Nội vụ tham mưu xây dựng đề án vị trí việc làm theo hướng tinh gọn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao đạo đức công vụ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nâng cao chất lượng dịch vụ công... UBND tỉnh quan tâm kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong nhiệm vụ CCHC. Các huyện, thành phố, thị xã đều phải có giải pháp, đặc biệt là những địa phương yếu. UBND tỉnh có nhiều biện pháp nhắc nhở bằng văn bản để xác định rõ trách nhiệm, lấy nhiệm vụ CCHC là chỉ tiêu thi đua. UBND tỉnh đang thực hiện theo tiến độ và kế hoạch, nếu đơn vị nào không đạt được tiêu chuẩn về cải cách hành chính sẽ bị đánh giá về thi đua. Tỉnh Thái Nguyên tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc hướng đến chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chúng tôi coi đây là trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp. Bất cứ cuộc họp, giao ban, triển khai thực hiện nhiệm vụ đều đưa nội dung cải cách hành chính, chỉ ra những điểm yếu, điểm mạnh. Việc CCHC chính là bắt buộc cho sự phát triển. Vấn đề này UBND tỉnh sẽ tiếp tục có các hội nghị chuyên đề về những giải pháp về nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong hệ thống chính quyền tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo tỉnh quan tâm, động viên người lao động (ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với công nhân KCN Điềm Thụy)

BTV Thu Hà: Có một thực trạng là cán bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC vẫn để người dân phải đi lại nhiều lần, có thể là để bổ sung hay chỉnh lý hồ sơ, thậm chí cũng có lúc, có nơi còn có điều tiếng về việc cán bộ công chức tại bộ phận một cửa chưa đáp ứng được yêu cầu. Vậy tỉnh có chế tài xử lý cũng như quản lý đội ngũ này như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: UBND tỉnh có kế hoạch xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công nhằm tạo sự minh bạch, thuận tiện, công khai. Tuy nhiên chúng ta phải chờ Chính phủ hướng dẫn thực hiện trong toàn quốc. Hiện nay có một số tỉnh và địa phương được thực hiện thí điểm và Thái Nguyên không phải là tỉnh thí điểm việc này, cho nên chúng ta vẫn đang duy trì cơ chế hiện nay là một cửa, một cửa liên thông như hiện tại. Phải nói là cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng có những giá trị và đã đóng góp một phần vào sự phát triển, nhưng trong quá trình thực hiện cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân thứ nhất là chúng ta chưa hoàn thiện được toàn diện các giải pháp để công khai minh bạch và thuận tiện cho người thực thi công vụ. Bản thân người thực thi công vụ cũng rất muốn giải quyết nhưng cơ chế của chúng ta còn những điều lạc hậu, có những quy định chưa theo kịp sự phát triển; trong xử lý công việc, khả năng, thẩm quyền giải quyết cũng bị bó chặt, không đủ điều kiện để giải quyết tại chỗ mà phải chuyển đến các nơi, các cơ quan có thẩm quyền. Thứ hai là năng lực của cán bộ. Chế độ, chính sách của chúng ta có lúc thay đổi, thậm chí có những quy định thay đổi nhiều, cho nên năng lực giải quyết, khả năng nắm bắt kiến thức pháp luật, của một bộ phận cán bộ ở một cửa chưa tốt nên cũng chưa đủ sức để giải quyết, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân. Điều kiện về hạ tầng, các trang thiết bị, các yếu tố về nhân lực, vật lực ở một cửa liên thông cũng có chỗ chưa tốt, cho nên phải đi lại nhiều nơi, ở một chỗ không giải quyết được. Thái Nguyên rất cầu thị trong việc thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, đã cử các đoàn đi nghiên cứu các nơi đã có mô hình; đồng thời tỉnh cũng đang chuẩn bị địa điểm, nguồn lực để đầu tư, khi nào Chính phủ tiến hành đồng loạt trong cả nước thì Thái Nguyên sẽ tiến hành thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh và huyện. Chúng ta tin tưởng là những điểm nghẽn, những điểm yếu của một cửa, một cửa liên thông cũng sẽ được khắc phục. Khi có Nghị định, Thông tư quy định về Trung tâm hành chính công thì chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ có đủ điều kiện để giải quyết và chất lượng phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp sẽ tốt hơn rất nhiều, giảm được nhiều chi phí và chất lượng được nâng lên, góp phần quan trọng vào phát triển của tỉnh.

Bộ phận một cửa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

BTV Thu Hà: Tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của tỉnh là một trong những mục tiêu quan trọng của CCHC và cũng là tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Vấn đề này được tỉnh thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Tỉnh Thái Nguyên rất nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, hai đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Ban và đồng thời làm Tổ trưởng của hai Tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Chúng ta tích cực thực hiện Nghị quyết của Trung ương, vấn đề là chúng ta phải thực hiện như thế nào để thực sự có hiệu quả, đáp ứng mong đợi của người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 18, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19, 20, 21, đề ra giải pháp, lộ trình cụ thể theo hướng bộ máy tinh gọn, biên chế phải tinh giản, nhưng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước phải nâng lên. Chúng ta thực hiện tinh giản biên chế không đơn thuần là giảm số học, mà đây phải là một nhiệm vụ rất khoa học, chúng ta phải giữ được người tài, tuyển chọn được người có năng lực vào bộ máy. Ở đây tôi muốn nói là vừa giữ vừa đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt những người có năng lực và đạo đức trong cơ quan công quyền. Trong quá trình thực hiện phải kiên quyết nhưng đồng thời chúng ta phải xem xét bằng chính sách, bằng những biện pháp cụ thể để ổn định cuộc sống cho những cán bộ bị ảnh hưởng, ổn định xã hội, mọi người đều đồng thuận chấp hành.

Chúng tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm tốt các nhiệm vụ đã đề ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương, các ngành, các đơn vị hưởng ứng tích cực, nhân dân mong đợi vào việc thực hiện nghiêm túc, kiên quyết của tỉnh. Chúng ta cũng phải chú ý trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phát triển. Chúng tôi rất mong các cơ quan tuyên truyền, cơ quan báo chí phải tiếp tục cổ vũ, đưa tin người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, khoa học đồng thời phải nhắc nhở các cơ quan, bộ phận trì trệ, trông chờ, chưa tích cực trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án.


Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,5%; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 645.700 tỷ đồng, tăng 13%; Kim ngạch xuất khẩu 25 tỷ USD, tăng 8,7%; Thu nhập bình quân đầu người 74 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách trong cân đối tăng 16% so với năm 2017; Phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tạo việc làm mới cho 15.000 lao động.

BTV Thu Hà: Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Công ty CP Thương mại Việt Á nêu câu hỏi: Đối với doanh nghiệp, thời gian chính là tiền bạc, trong khi các thủ tục hành chính của chúng ta mất nhiều thời gian. Liệu có thể rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính bằng cách thực hiện đồng thời một lúc nhiều việc thuộc lĩnh vực của nhiều sở, ngành không? thưa đồng chí!

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Cảm ơn ý kiến của ông Phạm Thanh Hải, như chúng tôi đã đề cập sự quan tâm của doanh nghiệp đối với thái độ phục vụ của chính quyền để giảm chi phí, trong đó có chi phí về thời gian là quan tâm rất chính đáng. Chúng tôi rất chia sẻ với câu hỏi này. Đặt mình trong vai trò là người đứng đầu doanh nghiệp thì rõ ràng là doanh nghiệp giảm được chi phí thì lợi nhuận sẽ tăng lên, đóng góp nghĩa vụ cho nhà nước sẽ tốt hơn, cải thiện được đời sống của người lao động, có nguồn để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Việc giảm chi phí đòi hỏi sự tích cực của các cơ quan nhà nước. Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp cũng có nghĩa là giảm các chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt là các chi phí không chính thức. Tỉnh Thái Nguyên cũng rất mong muốn các doanh nghiệp chỉ đến một nơi mà giải quyết được nhiều việc. Muốn làm như vậy thì phải CCHC, chúng ta phải chăm lo hơn nữa về CCHC, nâng cao chất lượng một cửa, một cửa liên thông, tiến tới thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công. Cần có thái độ quyết tâm, địa phương nào giải quyết nhanh thì địa phương đó sẽ phát triển. Chính quyền địa phương đó được đánh giá là phục vụ người dân tốt. Ngược lại địa phương nào không quan tâm đến CCHC sẽ không đáp ứng được yêu cầu về chính phủ kiến tạo, chính phủ vì người dân, không đồng hành, hỗ trợ được đối với người dân.

Tôi cũng trao đổi với ông Phạm Thanh Hải, Thái Nguyên đang rất quan tâm đến việc này, sẽ thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công cả ở cấp tỉnh và cấp huyện. Hiện nay đang chờ quy định của Bộ Nội vụ và sẽ có quy định cụ thể về bộ máy, cơ chế vận hành, cũng như các lĩnh vực giải quyết, để người dân và doanh nghiệp chỉ cần đến Trung tâm Hành chính công chứ không phải đến nhiều nơi.

Câu hỏi của ông Hải cũng là mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp, chính quyền địa phương, của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. Tôi muốn nhắc lại một điều, địa phương nào giải quyết tốt cải cách TTHC, địa phương đó sẽ có điều kiện phát triển vừa nhanh vừa bền vững hơn.

BTV Thu Hà

BTV Thu Hà: Việc huy động các nguồn lực đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển, đặc biệt là việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách. Xin đồng chí cho biết quan điểm của tỉnh về vấn đề này đặc biệt là vấn đề hợp tác công - tư trong thực hiện các dự án?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Trong quá trình vận hành nền kinh tế đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn trong khi ngân sách Nhà nước có hạn. Nếu chúng ta chỉ trông chờ vào ngân sách thì sẽ  thiếu rất nhiều nguồn lực dẫn đến không phát triển vượt bậc, toàn diện. Vì vậy phải xã hội hóa, phải tranh thủ nguồn lực bên ngoài. Về vấn đề này, Đảng, Nhà nước đã có chủ trương thực hiện. Tuy nhiên trước khi huy động, việc đầu tư vốn và ngân sách phải tuân thủ các chế tài hiện hành đặc biệt là các chế tài quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công.

Ngân sách Trung ương về tỉnh chúng ta chi về các nhiệm vụ, các chương trình mục tiêu cụ thể, theo danh mục được phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Thái Nguyên đang thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia như: Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; xóa phòng học tạm. Đồng thời chúng ta cũng đang làm tốt các chương trình đầu tư vào thủy lợi, nông nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Việc xã hội hóa theo chủ trương của Đảng và Nhà nước để đầu tư bệnh viện, trường học hoặc đầu tư đường giao thông theo nhiều hình thức mà pháp luật cho phép như PPP; BOT; BT; BTL, BOO… Chúng ta cần tuân thủ và sử dụng nguồn lực đúng quy định của pháp luật. Tỉnh Thái Nguyên luôn đề cao thượng tôn pháp luật. Tất cả các các công trình dự án được huy động kể cả trong và ngoài ngân sách đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh các thủ tục pháp lý. Chúng tôi xin khẳng định các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đều tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Cảm ơn ý kiến của người dân đã quan tâm đến vấn đề đầu tư, đó là cũng là một sự giám sát có hiệu quả về đầu tư công… Tỉnh Thái Nguyên cam kết và khẳng định tất cả các chương trình dự án liên quan đến các hình thức đầu tư đều thực hiện theo đúng quy định.

Việc phát triển kinh tế - xã hội đều phải đặt lợi ích nhà nước, lợi ích của người dân làm trọng, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà đầu tư. Nhưng không thiên về lợi ích nhà đầu tư mà bỏ qua lợi ích của nhà nước và của người dân. Phát triển nhưng không bằng mọi giá. Không đánh đổi công trình mà bỏ qua môi trường. Việc kêu gọi đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực chiến lược là quy định bắt buộc.


Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp. Ba đồng hành gồm: Đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng hành trong hoàn thiện thể chế pháp luật (trên các lĩnh vực như: cấp phép xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, xây dựng, tín dụng, nông nghiệp, nông thôn… và đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp.

Năm hỗ trợ gồm: Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động; hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

 BTV Thu Hà: Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phục vụ người dân và doanh nghiệp thì vấn đề liên quan đến an sinh xã hội được tỉnh chỉ đạo như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Chuẩn bị đón năm mới, đón Tết cổ truyền của dân tộc chúng ta cần quan tâm hơn đến con người, đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đối tượng chính sách. Công tác an sinh xã hội đã được chúng ta quan tâm thường xuyên trong các tháng của cả năm nhưng đặc biệt là dịp Tết thì sẽ có chính sách và giải pháp cụ thể hơn. Năm nay, chủ trương của tỉnh sẽ tổ chức Tuần lễ cao điểm về an sinh xã hội. Việc tổ chức thực hiện cần có sự chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quan tâm có trọng điểm, có ưu tiên, khơi thông các nguồn lực, phát huy các lợi thế ở các đơn vị, địa phương; quan tâm hơn  đến các cụ cao tuổi, trẻ em và phụ nữ.

Tại 36 xã còn khó khăn của tỉnh đều tổ chức tặng quà, thăm hỏi; thăm khám sức khỏe cho người dân, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo; tặng xe đạp cho các cháu học sinh còn khó khăn đến trường, tặng bò cho các gia đình nghèo để có tư liệu sản xuất; tặng những đồ dùng, vật phẩm thiết yếu giúp đỡ người dân trong mùa lạnh. Qua báo cáo của ngành chức năng thì toàn tỉnh đã huy động được hơn 8 tỷ đồng cho Tuần cao điểm này mà không phải dùng ngân sách. Bên cạnh ngân sách Trung ương, địa phương cấp về thì đây sẽ là nguồn lực để chúng ta thực hiện công tác an sinh xã hội. Việc quan tâm, chăm lo này không những giúp đỡ các đối tương về vật chất đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng, phản ánh bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương đơn vị, trong những ngày này, cần dành thời gian cho người dân, cơ sở; hạn chế hội họp, tiết kiệm chi thường xuyên, đồng thời tăng cường chi cho đầu tư phát triển như xây dựng nông thôn, xây dựng trường học, đường giao thông, sản xuất. Bên cạnh đó việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cũng được tỉnh Thái Nguyên quan tâm thông qua các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật. Dịp Tết năm nay tỉnh cũng cho chủ trương là tăng cường các hoạt động văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong cộng đồng, cho phép các địa phương huy động nguồn lực ngoài ngân sách để tổ chức bắn pháo hoa tại 06 điểm trong toàn tỉnh ở thành phố Thái Nguyên, huyện Đại Từ, Phú Bình, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công, tạo ra không khí vui tươi lành mạnh cho nhân dân.

Năm 2018, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư (ảnh: Đồng chí Vũ Hồng Bắc kiểm tra tiến độ dự án KCN Sông Công 2)

BTV Thu Hà: Nhân dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, đồng chí có thông điệp gì gửi với nhân dân tỉnh Thái Nguyên?

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Nhân dịp sắp bước sang năm mới Mậu Tuất, tôi có mong muốn tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ, kế thừa phát huy lợi thế, tranh thủ cao sự ủng hộ của các nguồn lực từ Trung ương, các địa phương trong cả nước, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta có khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên là một tỉnh phát triển, phát triển hơn nữa, thực hiện mong ước của Bác Hồ, làm thế nào để Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh phồn thịnh nhất miền Bắc khi Bác về thăm Thái Nguyên.

Chúng ta đang có những thuận lợi mới, có đan xen với những thách thức. Với sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ; có sự giám sát của nhân dân, Quốc hội cũng như các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, xã hội trong đó MTTQ và các đoàn thể, có sự quan tâm của các cơ quan tuyên truyền, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đối với Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên chắc chắn có bước phát triển mới.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền Mậu Tuất, cũng là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn 5 năm, năm 2018 phát triển một cách tích cực sẽ tạo đà cho năm 2019 và 2020. Qua đây, tôi cũng cảm ơn Trung tâm Thông tin tỉnh đã có sáng kiến đề xuất thực hiện chương trình này. Thông qua Cổng thông tin điện tử, xin được gửi đến toàn bộ chiến sỹ và nhân dân Thái Nguyên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

BTV Thu Hà: Thay mặt những người làm chương trình, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi. Xin kính chúc sức khỏe đồng chí, xin chúc ước vọng của đồng chí và nhân dân sẽ thành hiện thực. Xin cảm ơn đồng chí!


 

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: BBT