Truy cập nội dung luôn

Đề nghị công nhận xã An toàn khu và vùng An toàn khu

Chiều 07/8, Ban Chỉ đạo công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc họp về việc đề nghị công nhận xã An toàn khu và vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; lãnh đạo UBND các huyện: Phú Lương, Đại Từ, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành phố Sông Công và lãnh đạo UBND các xã đề nghị công nhận xã An toàn khu.

Toàn cảnh cuộc họp

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu; các địa phương trong tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu gửi về Sở Nội vụ. Trong đó, có 02 hồ sơ đề nghị công nhận vùng An toàn khu và 17 hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu. Trên cơ sở hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu của các xã, địa phương, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đã tổ chức thẩm định hồ sơ; kết quả có 02/02 hồ sơ vùng An toàn khu và 14/17 hồ sơ xã An toàn khu có đủ tiêu chí, điều kiện để đề nghị công nhận. Cụ thể như sau: 02 hồ sơ đề nghị công nhận vùng An toàn khu gồm huyện Đại Từ, huyện Võ Nhai; 14 hồ sơ đề nghị công nhận xã An toàn khu, gồm các xã: Yên Đổ, Vô Tranh (huyện Phú Lương); Khe Mo, Hợp Tiến, Cây Thị (huyện Đồng Hỷ); An Khánh, Cù Vân, Văn Yên (huyện Đại Từ); Thanh Ninh, Dương Thành, Tân Đức, Lương Phú, Hà Châu (huyện Phú Bình); Bình Sơn (thành phố Sông Công).

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu chọn lọc ý kiến phát biểu tại cuộc họp, phối hợp với các địa phương, xã liên quan hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu để xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đối với một số nội dung trong hồ sơ còn chưa thống nhất, đề nghị Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo khẩn trương thẩm định lại để đảm bảo tính chính xác của các sự kiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với sở, ngành liên quan giúp các địa phương hoàn thiện hồ sơ khoa học theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương, để hồ sơ đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ và các yêu cầu chung.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Kim Oanh