Truy cập nội dung luôn

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn

 

Ngày 8/6, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIII tổ chức phiên họp chuyên đề về chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện chính sách pháp luật về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn lần đầu tiên được tổ chức giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh. Hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn là một hình thức giám sát của Thường trực HĐND tỉnh nhằm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao về công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật. Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh còn có một số dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, gây bức xúc trong nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đã lựa chọn nhóm vấn đề về triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước và của tỉnh về thu hút đầu tư, ưu đãi đầu tư; tiến độ của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng quy định, kém hiệu quả để thực hiện chất vấn. Từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung được đại biểu đặc biệt quan tâm tại phiên chất vấn đó là các dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh như: Dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy phần 170ha do Công ty APEC làm chủ đầu tư; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu B Khu công nghiệp Nam Phổ Yên của công ty TNHH MTV ô tô Xuân Kiên; dự án KCN Trung Thành khu C KCN Nam Phổ Yên do công ty Lệ Trạch Đài Loan làm chủ đầu tư… Trả lời nội dung này, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã chỉ rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, thẳng thắn nhận trách nhiệm, đồng thời đưa ra giải pháp xử lý trong thời gian tới. Đối với các dự án đang triển khai đầu tư vào tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định luôn tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các dự án, những dự án chậm tiến độ triển khai theo cam kết, tỉnh kiên quyết xử lý, thu hồi.

Ngoài nội dung trên, hội nghị đã chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề liên quan đến một số lĩnh vực như: Nông nghiệp, xây dựng khu dân cư, khu công nghiêp, khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, dự án BT…

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên chất vấn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trong thời gian qua, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành của tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Sự đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh dân trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình thu hút đầu tư vẫn còn một số doanh nghiệp đầu tư không hiệu quả, chậm tiến độ; một bộ phận cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền các cấp đang bộc lộ tinh thần, đạo đức công vụ, thái độ chưa tốt đối với các nhà đầu tư. Qua việc chất vấn và trả lời chất vấn đã chỉ ra tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước bộc lộ một số yếu kém. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao nội dung chất vấn và trả lời chất vấn: Nội dung chất vấn chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm; việc trả lời chất vấn của UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã cụ thể, làm rõ hạn chế, khó khăn, nguyên nhân khách quan và chủ quan, thẳng thắn chịu trách nhiệm và đưa ra được giải pháp xử lý trong thời gian tới. Sau phiên họp chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau: Đối với các dự án chậm tiến độ, đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy trình thu hồi các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án để đảm bảo khả năng thu hút đầu tư vào tỉnh; thiết lập hồ sơ, xác định trách nhiệm và có giải pháp thu hồi các dự án đầu tư sai giấy phép đảm bảo đúng quy định của pháp luật; rà soát, kiểm tra các dự án chậm tiến độ. Trong quá trình rà soát, thu hồi cần đánh giá toàn diện nguyên nhân khác quan, chủ quan, năng lực chủ đầu tư đồng thời kiểm tra những cán bộ, cơ quan nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm. Nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, xem xét năng lực của chủ đầu tư để đảm bảo khi triển khai dự án có hiệu quả. Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản, không để thất thu ngân sách; tăng cường quản lý bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp. Việc xây dựng cơ chế chính sách phục vụ việc dồn điền đổi thửa là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp nên đề nghị UBND tỉnh sớm nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xác định rõ nguyên nhân, giải pháp xử lý và lộ trình thực hiện những nội dung đại biểu HĐND tỉnh chất vấn tại phiên họp.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Mạnh Thắng