Truy cập nội dung luôn

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên

 

Sáng 24/12, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phổ Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Lê Thanh Tuyết, Bí thư Thị ủy Phổ Yên báo cáo khái quát công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên và kế hoạch tổ chức Lễ công bố các quyết định

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Tuyết, Bí thư thị ủy Phổ Yên báo cáo khái quát công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, năm 2019 thị xã đã chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển mạnh, thu hút nhiều dự án mới đầu tư vào địa bàn, cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao. Thị xã Phổ Yên được Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đô thị loại III theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, về trước 01 năm so với Nghị quyết. Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 682 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 675 nghìn tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 26,7 tỷ USD (chiếm 96,63% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 56 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 59 nghìn tấn; tổng thu ngân sách ước đạt trên 542 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch tỉnh; tạo việc làm tăng thêm cho 5.100 lao động, bằng 130,8% kế hoạch tỉnh, bằng 121,4%; giảm tỷ lệ hộ nghèo ước đạt 1,29%, đạt 117,2% kế hoạch...

Năm 2020, thị xã Phổ Yên đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH và hạ tầng đô thị; tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) các xã đã đạt, trong đó đầu tư xây dựng xã Đắc Sơn đạt xã NTM kiểu mẫu; chú trọng công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Công tác chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018, Quyết định công nhận thị xã Phổ Yên là đô thị loại III và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) đã được thị xã chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên nhiệm kỳ 2020-2025, ngay sau khi nhận được Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị, kế hoạch và các văn bản liên quan đến cán bộ chủ chốt của thị xã; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của Thị ủy; chỉ đạo thành lập 3 Tiểu ban Đại hội (nhân sự, văn kiện, phục vụ). Đồng thời, rà soát quy hoạch cán bộ thị xã, quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quý IV/2019, các đảng bộ trực thuộc Thị ủy chỉ đạo Đại hội chi bộ dưới cơ sở của đơn vị mình xong trước quý I/2019; lựa chọn Đảng bộ xã Đắc Sơn và Đảng bộ Công an thị xã tổ chức đại hội điểm trong tháng 3/2020 sau đại hội điểm của tỉnh…

Về công tác chuẩn bị cho Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018, Quyết định công nhận thị xã Phổ Yên là đô thị loại III và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) cơ bản đã hoàn thành. Theo đó, Lễ công bố được Thị ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Phổ Yên tổ chức vào 19h30 ngày 26/12/2019 tại sân khuôn viên Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ thị xã Phổ Yên.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ thị xã Phổ Yên và các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 của thị xã Phổ Yên. Đồng chí yêu cầu thị xã Phổ Yên tập trung cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 có chất lượng; rà soát lại các chỉ tiêu để đưa vào văn kiện cho sát và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với Lễ công bố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc yêu cầu thị xã kiểm tra, rà soát lại các nội dung đảm bảo cho buổi Lễ diễn ra trang trọng, an toàn, ý nghĩa và tiết kiệm nhất.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Trần Nhung - Thanh Hiếu