Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo UBND tỉnh đối thoại với công dân

Chiều 5-9, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với công dân Nguyễn Thúy Hảo, tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên để giải quyết khiếu nại của công dân. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại

Theo đó, công dân Nguyễn Thúy Hảo khiếu nại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên giữ nguyên Quyết định số 14599/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên về việc kỷ luật bà hình thức cách chức. Bà Hảo cho rằng quyết định kỷ luật là không có cơ sở, không chứng minh được các hành vi vi phạm bằng các văn bản pháp lý. Bà Hảo cũng khiếu nại Quyết định số 5919/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên giải quyết khiếu nại lần đầu về việc điều động bà từ Trường Tiểu học Lê Văn Tám đến trường Tiểu học Quyết Thắng. Bà Hảo không đồng ý và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết vụ việc, ra quyết định hủy bỏ quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên về việc điều động bà.

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe công dân và các cơ quan quản lý nhà nước trình bày, tham gia ý kiến vào các nội dung liên quan đến vụ việc, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: Đối với Quyết định số 1601/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thúy Hảo, về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên chưa thực hiện tổ chức đối thoại theo quy định của pháp luật. Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên nghiêm túc rút kinh nghiệm. Giao Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định. Đối với Quyết định số 5919/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên về việc giải quyết khiếu nại của bà Hảo là đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Giao Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với bà Hảo theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Kim Oanh