Truy cập nội dung luôn

Quyết định v/v giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hồng thường trú tại xóm Nương Dâu, xã Cát Nê, huyện Đại Từ khiếu nại Quyết định số 7343/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện Đại Từ

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn