Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 2/2019

Chiều 25-2, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2019. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân 

Buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân Nguyễn Thị Tám, tổ dân phố 2, phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Theo nội dung công dân trình bày: Ngày 15/11/2013, công dân Nguyễn Thị Tám có đơn khiếu nại Quyết định số 1297/QĐ-UBND của UBND thị xã Sông Công (nay là thành phố Sông Công) phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án An toàn giao thông các quốc lộ phía Bắc Việt Nam (Đoạn nâng cấp Quốc lộ 3 từ KM 45+750 đến km51+00); Quyết định số 1298/QĐ-UBND về phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án An toàn giao thông các quốc lộ phía Bắc Việt Nam (Đoạn nâng cấp Quốc lộ 3 từ KM 45+750 đến km51+00). Phản ánh của công dân Nguyễn Thị Tám đã được Chủ tịch UBND thành phố Sông Công giải quyết tại Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 17/01/2014, tuy nhiên bà Tám cho rằng giải quyết còn thiếu nội dung. Bà đề nghị làm rõ phần diện tích đất còn lại 220m2 của gia đình bà trong tổng số 370m2 đất thổ cư theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các văn bản pháp lý khác; xem xét lại giá đền bù đối với phần diện tích đất thổ cư đã thu hồi theo quy định; xem xét việc thu hồi đất thổ cư của gia đình bà ngoài chỉ giới xây dựng đường Quốc lộ 3.
Qua nghe ý kiến trình bày của các ngành, UBND thành phố Sông Công và công dân, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau: Giao UBND thành phố Sông Công chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân mà chưa giải quyết hết hoặc có tình tiết mới; làm rõ từng nội dung, giải quyết theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh, UBND thành phố Sông Công, các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ các khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của bà Tám, những nội dung đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh thì tiến hành xác minh, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh hướng dẫn công dân viết đơn theo đúng nội dung, loại đơn, gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc quá trình xác minh, giải quyết theo thời hạn.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Kim Oanh