Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện bao trùm và đồng bộ về chương trình MTQG xây dựng NTM

Đó là nội dung trọng tâm đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đại Từ, giai đoạn 2010-2020 được tổ chức sáng nay (19/7). Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh. 

Các đại biểu dự Hội nghị 

Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Đại Từ, giai đoạn 2010-2020 cho thấy Chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2018 toàn huyện có 15/28 xã đạt chuẩn NTM, bình quân các đạt trên 16 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Huyện đã làm tốt công tác huy động nguồn lực thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho những hạng mục, công trình thiết yếu, phục vụ lợi ích cộng đồng và gắn với hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM; chủ động phát huy nội lực, công khai, minh bạch, tạo sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM có nhiều thay đổi; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp chuyển biến rõ nét. Quá trình xây dựng NTM đã và đang đi vào chiều sâu, thực chất hơn, hướng tới sự hài lòng của người dân… Đơn cử một số kết quả như: Đã xây mới, cải tạo, nâng cấp trên 250 km đường trục xã, liên xã; trên 500 km đường trục xóm, liên xóm, đường ngõ xóm, nội đồng; 83 công trình thủy lợi; 43 trạm biến áp, 301 km đường dây tải điện; 270 nhà văn hóa xóm; 13 chợ tại các xã; hệ thống kênh mương được cứng hóa, cải tạo, nâng cấp đạt 97,6km; đã hỗ trợ cho trên 2.700 hộ gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở… Với những kết quả quan trọng đã đạt được, trong dịp tổng kết 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, huyện Đại Từ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện Đại Từ còn có những hạn chế nhất định. Đó là việc triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm về xây dựng NTM ở một số xã còn hạn chế; một số mục tiêu đề ra nhưng chưa có kế hoạch đảm bảo nguồn lực, chưa có nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, một số tiêu chí đã đạt chuẩn nhưng chưa bền vững. Chất lượng hoạt động của một số hợp tác xã (HTX) chưa cao, quy mô hoạt động nhỏ lẻ, sức cạnh tranh thấp, chưa thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ đầu mối liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và xã viên, hộ gia đình; chưa có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, liên kết phát triển sản xuất hàng hóa còn hạn chế. Các nội dung về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức nên chưa tạo được bước đột phá và chuyển biến rõ rệt …

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ đạt được trong xây dựng NTM. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: Đại Từ cần tiếp tục nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện bao trùm và đồng bộ về chương trình MTQG về xây dựng NTM. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia xây dựng NTM. Huy động các nguồn lực, huy động sức dân trong điều kiện cho phép để xây dựng NTM. Có những mô hình, phương thức điển hình trong xây dựng NTM. Chú ý chất lượng các cơ quan, tổ chức đến cán bộ từ huyện tới cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí về chương trình MTQG xây dựng NTM, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của cả tỉnh Thái Nguyên. 

Nhân dịp này, UBND huyện Đại Từ đã tặng Giấy khen cho 76 tập thể và 30 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020.

 

Thainguyen.gov.vn

Trần Nhung – Xuân Huy